eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS Nguyễn Đăng Dờn”

Thị Trường Tài Chính
Thị Trường Tài Chính Khi nền kinh tế hàng hóa phát triển tới một trình độ nhất định, tất yếu sẽ hình thành các loại thị trường để phục vụ các nhu cầu của nền kinh tế. Trong các loại thị trường đó, thị trường tài chính vừa là thị trường cung ứng vốn phục vụ sự phát triển của nền kinh tế xã hội, vừa thúc đẩy chu chuyển vốn trong nền kinh tế để tạo hiệu quả tối đa cho mọi tổ chức và cá nhân trong xã hội. Hầu hết các nước công nghiệp phát triển, đều có thị trường tài chính phát triển với trình độ cao và quy mô vô cùng to lớn, nhờ vậy mà nền kinh tế của các nước này có tính ổn định khá cao và càng có cơ hội phát triển vươn lên mạnh mẽ. Ở Việt Nam, kể từ khi thực hiện đường lối đổi mới kinh tế, phát triển kinh tế nhiều thành phần, đến nay nền kinh tế Việt Nam đã có những bước phát triển vượt bậc, cơ chế thị trường được thừa nhận và ngày càng được củng cố. Với tiến trình đó, các bộ phận của Thị trường Tài chính được hình thành và phát triển. Với cơ cấu gồm nhiều bộ phận hợp thành như thị trường tiền tệ, thị trường hối đoái và thị trường chứng khoán. Thị trường tài chính đã và đang phát huy vai trò to lớn trong việc thúc đẩy nền kinh tế xã hội phát triển, đồng thời đẩy nhanh quá trình tự do hóa tài chính và hội nhập quốc tế - một trào lưu và là xu hướng phát triển của thời đại. Môn Thị trường tài chính là môn học nằm trong khối kiến thức cơ sở của ngành Tài chính Ngân hàng, và là một môn học bắt buộc đối với sinh viên đại học và cao đẳng ngành Tài chính Ngân hàng và Quản trị kinh doanh nói chung. Quyển sách Thị Trường Tài Chính được biên soạn giúp người học vừa nắm bắt các khuôn khổ lý thuyết về cơ chế vận hành và hoạt động của các bộ phận thị trường, vừa mở ra một triển vọng cho sinh viên trong việc ứng dụng vào thực tiễn các mặt hoạt động trên thị trường tài chính ở Việt Nam hiện nay.
Thanh Toán Quốc Tế
Thanh Toán Quốc Tế Cuốn sách Thanh Toán Quốc Tế gồm có những nội dung chính sau:- Chương 1: Những vấn đề cơ bản trong thanh toán quốc tế- Chương 2: Tỷ giá hối đoái- Chương 3: Thị trường hối đoái và các giao dịch hối đoái- Chương 4: Các phương tiện thanh toán quốc tế- Chương 5: Các phương thức thanh toán quốc tế- Chương 6: Bộ chứng từ trong thanh toán quốc tế- Câu hỏi ôn tập và bài tập- Một số câu trắc nghiệm.
Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (Tái Bản 2014)
Nghiệp Vụ Ngân Hàng Thương Mại (Tái Bản 2014) Nghiệp vụ ngân hàng thương mại được biên soạn nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới nội dung và chương trình giảng dạy tại trường Đại học Kinh tế Thành phố Hồ Chí Minh, trên cơ sở tiếp cận và cập nhật những kiến thức mới. Cuốn sách bao gồm 9 chương: Chương 1. Tổng quan về ngân hàng thương mại Chương 2. Nghiệp vụ nguồn vốn trong ngân hàng thương mại Chương 3. Tín dụng ngắn hạn tài trợ kinh doanh Chương 4. Nghiệp vụ chiết khấu và bao thanh toán Chương 5. Tín dụng trung dài hạn để tài trợ dự án đầu tư Chương 6. Cho thuê tài chính Chương 7. Nghiệp vụ bảo lãnh ngân hàng Chương 8. Thanh toán qua ngân hàng và cung ứng các dịch vụ ngân hàng khác Các vấn đề được trình bày một cách có hệ thống và diễn giải khá cô đọng, rõ ràng, dễ hiểu. Các tác giả đã cố gắng tiếp cận và đưa vào cuốn sách những kiến thức mới nhất trong kinh doanh ngân hàng hiện đại.