eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS Ngô Văn Doanh”

Truyện Cổ Campuchia
Truyện Cổ Campuchia Bộ sách giới thiệu những câu truyện cổ đặc sắc của các quốc gia Đông Nam Á. Mỗi câu chuyện thể hiện nội dung, ý nghĩa khác nhau nhưng đều mang tính nhân văn, giáo dục sâu sắc, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở các thời kỳ lịch sử và từng quốc gia khác nhau.
Truyện Cổ Malaysia
Truyện Cổ Malaysia Bộ sách giới thiệu những câu truyện cổ đặc sắc của các quốc gia Đông Nam Á. Mỗi câu chuyện thể hiện nội dung, ý nghĩa khác nhau nhưng đều mang tính nhân văn, giáo dục sâu sắc, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở các thời kỳ lịch sử và từng quốc gia khác nhau.
Truyện Cổ Thái Lan
Truyện Cổ Thái Lan Bộ sách giới thiệu những câu truyện cổ đặc sắc của các quốc gia Đông Nam Á. Mỗi câu chuyện thể hiện nội dung, ý nghĩa khác nhau nhưng đều mang tính nhân văn, giáo dục sâu sắc, phản ánh được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân ở các thời kỳ lịch sử và từng quốc gia khác nhau.