eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS Lê Văn Tề - Th.S Huỳnh Thị Hương Thảo”

Thị Trường Tài Chính Và Các Định Chế Tài Chính Trung Gian
Thị Trường Tài Chính Và Các Định Chế Tài Chính Trung Gian Giáo trình Thị trường Tài chính và các định chế tài chính trung gian, nhằm giúp cho sinh viên các trường đại học, và cao đẳng thuộc khối kinh tế, các chuyên gia trong lĩnh vực kinh tế - tài chính và ngân hàng có những nhận thức cơ bản và cần thiết. Trong nền kinh tế thị trường hiện đại, thị trường tài chính đóng vai trò cực kỳ quan trọng: Chuyển đổi thời gian đáo hạn của các sản phẩm tài chính, đa dạng hóa các danh mục đầu tư nhờ đó giảm đến mức thấp nhất các rủi ro. Đồng thời qua các hoạt động chủ yếu của nó, các định chế tài chính trung gian có thể làm giảm các chi phí hợp đồng, chi phí thông tin, tạo lập các cơ chế cho việc thanh toán. Với một thị trường có hiệu quả, giá cả các sản phẩm tài chính được hình thành, cung cấp cơ chế để các nhà đầu tư tài chính mua đi bán lại các sản phẩm tài chính. Qua các hoạt động đó, thị trường tài chính thực hiện vai trò to lớn trong việc dẫn vốn từ người tạm thời thừa sang người tạm thời thiếu, với tư cách là người sử dụng vốn cuối cùng trong nền kinh tế. Nếu quá trình đó thực hiện trôi chảy thì sẽ tạo ra 4 hệ quả cực kỳ quan trọng: Người tạm thời thừa vốn sẽ tìm kiếm được lợi tức, người sử dụng vốn cuối cùng vào sản xuất kinh doanh sẽ thu về lợi nhuận, nền kinh tế sẽ có thêm nhiều sản phẩm mới và cuối cùng là tạo thêm nhiều việc làm. MỤC LỤC Chương 1: Thị trường tài chính Chương 2: Tín dụng ứng trước Chương 3: Tín dụng chiết khấu thương phiếu Chương 4: Tín dụng tiêu dùng Chương 5: Tín dụng thấu chi Chương 6: Cho vay hộ nông dân Chương 7: Thị trường hối đoái Chương 8: Các nghiệp vụ kinh doanh trên thị trường hối đoái Chương 9: Thị trường chứng khoán Chương 10: Công ty cổ phần Chương 11: Chứng khoán Chương 12: Phát hành chứng khoán Chương 13: Giao dịch trên thị trường chứng khoán Chương 14: Đầu tư chứng khoán Chương 15: Mấy vấn đề về cổ phiếu Chương 16: Định mức tín nhiệm Chương 17: Hệ thống đăng ký Chương 18: Phân tích chứng khoán Chương 19: Quản trị rủi ro Chương 20: Một số kinh nghiệm...