eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS. Đỗ Trung Hiệu (chủ biên)”

Bài Toán Có Lời Văn Lớp 5
Bài Toán Có Lời Văn Lớp 5 Bài Toán Có Lời Văn Lớp 5 được biên soạn theo nội dung và cấu trúc chương trình Toán 5 mới. Những bài toán này luôn thể hiện được hai quan hệ cốt lõi trong chương trình toán tiểu học là 'Quan hệ hơn, kém nhau một số đơn vị' và 'Quan hệ tăng, giảm một số lần', đồng thời vận dụng được những phương pháp giải toán ở tiểu học. Cuốn sách này gồm hai phần: Phần thứ nhất: Bài toán Phần này gồm các bài toán được sắp xếp theo một hệ thống hợp lí, bám sát các chương mục của chương trình Toán 5 ở cả mức độ cơ bản và phát triển. Chương 1: Ôn tập và bổ sung Chương 2: Số thập phân Chương 3: Hình học Chương 4: Số đo thời gian. Toán chuyển động đều Chương 5: Ôn tập Phần thứ hai: Gợi ý và hướng dẫn Phần này nêu lên các bước giải các bài toán theo các phương pháp giải bài toán số học phù hợp với mức độ chương trình môn Toán tiểu học. Trong phần này không nêu lên các cách giải khác nhau để bạn đọc có thể tìm được nhiều cách giải nữa.