eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS. Đậu Thế Cấp”

Số Học Và Hình Học – Phần Thứ Nhất: Số Học
Số Học Và Hình Học - Phần Thứ Nhất: Số Học Bộ sách này gồm hai phần: Phần thứ nhất: Số học Phần thứ hai: Hình học Nội dung lí thuyết của bộ sách này khá chặt chẽ. Những người mới đọc cần phải có những nỗ lực nhất định. Phụ lục 'kiến thức chuẩn bị' ở cuối sách cung cấp cho bạn đọc các khái niệm và kiến thức bổ trợ cần thiết. Ở tất cả các chương, cần nắm các khái niệm, định lí, các thuật toán để vận dụng vào việc giải toán. Các ví dụ và bài tập khá phong phú trong sách  ngoài việc để hiểu môn học còn giúp các bạn tìm hiểu sâu hơn môn toán phổ thông. Số Học Và Hình Học - Phần Thứ Nhất: Số Học gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Các hệ thông số Chương 2: Lý thuyết chia hết Chương 3: Số nguyên tố và hàm số học Chương 4: Phương trình đồng dư - Phương trình nghiệm nguyên Phụ lục: Kiến thức chuẩn bị Hướng dẫn giải bài tập.