eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “PGS. TS. Đặng Đức Trọng - Nguyễn Đức Tấn”

Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Kiểm Tra – Đánh Giá Toán Lớp 7
Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Kiểm Tra - Đánh Giá Toán Lớp 7 Cuốn sách Bồi Dưỡng Năng Lực Tự Kiểm Tra - Đánh Giá Toán Lớp 7 giúp các em tự kiểm tra và đánh giá kết quả học tập của mình và bổ sung thêm vốn kiến thức Toán học. Sách được biên soạn gồm các đề kiểm tra một tiết, kiểm tra học kì bám sát chương trình SGK hiện hành. Các bài toán đa dạng và phong phú các thể loại cả về đại số lẫn hình học nhằm giúp học sinh kiểm tra và hoàn thiện kiến thức. Cuối sách có phần hướng dẫn và giải sẽ giúp bạn hiểu rõ phương pháp giải các dạng toán và làm bài được tốt hơn.