eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Per Gustavsson”

Công Chúa Nhỏ – Công Chúa Đi Sở Thú
Công Chúa Nhỏ - Công Chúa Đi Sở Thú Công chúa nhỏ là bộ sách gồm 6 cuốn đến từ đất nước Thụy Điển kể về thế giới tràn đầy màu sắc của nàng công chúa váy hồng xinh đẹp, mạnh mẽ và giỏi giang. Cuộc sống của công chúa luôn sinh động, mới mẻ với những cuộc phiêu lưu thú vị. Đó là buổi biểu diễn cực “chất” của một ban nhạc rock do chính công chúa thành lập, “giải cứu” thành phố khỏi vườn thú náo loạn, khám phá bí ẩn dưới căn hầm tối lúc nửa đêm, chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật toàn màu hồng dành riêng cho công chúa... Dù luôn có những bất ngờ xảy đến vào phút chót, nhưng công chúa chẳng bao giờ mất bình tĩnh cả, nàng kiên cường, can đảm, thông minh và giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ mọi người, đúng như tinh thần của một nàng công chúa thực thụ!
Công Chúa Nhỏ – Những Việc Công Chúa Làm
Công Chúa Nhỏ - Những Việc Công Chúa Làm Công chúa nhỏ là bộ sách gồm 6 cuốn đến từ đất nước Thụy Điển kể về thế giới tràn đầy màu sắc của nàng công chúa váy hồng xinh đẹp, mạnh mẽ và giỏi giang. Cuộc sống của công chúa luôn sinh động, mới mẻ với những cuộc phiêu lưu thú vị. Đó là buổi biểu diễn cực “chất” của một ban nhạc rock do chính công chúa thành lập, “giải cứu” thành phố khỏi vườn thú náo loạn, khám phá bí ẩn dưới căn hầm tối lúc nửa đêm, chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật toàn màu hồng dành riêng cho công chúa... Dù luôn có những bất ngờ xảy đến vào phút chót, nhưng công chúa chẳng bao giờ mất bình tĩnh cả, nàng kiên cường, can đảm, thông minh và giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ mọi người, đúng như tinh thần của một nàng công chúa thực thụ!
Công Chúa Nhỏ – Ban Nhạc Rock Của Công Chúa
Công Chúa Nhỏ - Ban Nhạc Rock Của Công Chúa Công chúa nhỏ là bộ sách gồm 6 cuốn đến từ đất nước Thụy Điển kể về thế giới tràn đầy màu sắc của nàng công chúa váy hồng xinh đẹp, mạnh mẽ và giỏi giang. Cuộc sống của công chúa luôn sinh động, mới mẻ với những cuộc phiêu lưu thú vị. Đó là buổi biểu diễn cực “chất” của một ban nhạc rock do chính công chúa thành lập, “giải cứu” thành phố khỏi vườn thú náo loạn, khám phá bí ẩn dưới căn hầm tối lúc nửa đêm, chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật toàn màu hồng dành riêng cho công chúa... Dù luôn có những bất ngờ xảy đến vào phút chót, nhưng công chúa chẳng bao giờ mất bình tĩnh cả, nàng kiên cường, can đảm, thông minh và giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ mọi người, đúng như tinh thần của một nàng công chúa thực thụ!
Công Chúa Nhỏ – Khi Công Chúa Tỉnh Giấc Lúc Nửa Đêm
Công Chúa Nhỏ - Khi Công Chúa Tỉnh Giấc Lúc Nửa Đêm Công chúa nhỏ là bộ sách gồm 6 cuốn đến từ đất nước Thụy Điển kể về thế giới tràn đầy màu sắc của nàng công chúa váy hồng xinh đẹp, mạnh mẽ và giỏi giang. Cuộc sống của công chúa luôn sinh động, mới mẻ với những cuộc phiêu lưu thú vị. Đó là buổi biểu diễn cực “chất” của một ban nhạc rock do chính công chúa thành lập, “giải cứu” thành phố khỏi vườn thú náo loạn, khám phá bí ẩn dưới căn hầm tối lúc nửa đêm, chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật toàn màu hồng dành riêng cho công chúa... Dù luôn có những bất ngờ xảy đến vào phút chót, nhưng công chúa chẳng bao giờ mất bình tĩnh cả, nàng kiên cường, can đảm, thông minh và giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ mọi người, đúng như tinh thần của một nàng công chúa thực thụ!
Công Chúa Nhỏ – Kì Nghỉ Của Công Chúa
Công Chúa Nhỏ - Kì Nghỉ Của Công Chúa Công chúa nhỏ là bộ sách gồm 6 cuốn đến từ đất nước Thụy Điển kể về thế giới tràn đầy màu sắc của nàng công chúa váy hồng xinh đẹp, mạnh mẽ và giỏi giang. Cuộc sống của công chúa luôn sinh động, mới mẻ với những cuộc phiêu lưu thú vị. Đó là buổi biểu diễn cực “chất” của một ban nhạc rock do chính công chúa thành lập, “giải cứu” thành phố khỏi vườn thú náo loạn, khám phá bí ẩn dưới căn hầm tối lúc nửa đêm, chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật toàn màu hồng dành riêng cho công chúa... Dù luôn có những bất ngờ xảy đến vào phút chót, nhưng công chúa chẳng bao giờ mất bình tĩnh cả, nàng kiên cường, can đảm, thông minh và giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ mọi người, đúng như tinh thần của một nàng công chúa thực thụ!
Công Chúa Nhỏ – Tiệc Sinh Nhật Của Công Chúa
Công Chúa Nhỏ - Tiệc Sinh Nhật Của Công Chúa Công chúa nhỏ là bộ sách gồm 6 cuốn đến từ đất nước Thụy Điển kể về thế giới tràn đầy màu sắc của nàng công chúa váy hồng xinh đẹp, mạnh mẽ và giỏi giang. Cuộc sống của công chúa luôn sinh động, mới mẻ với những cuộc phiêu lưu thú vị. Đó là buổi biểu diễn cực “chất” của một ban nhạc rock do chính công chúa thành lập, “giải cứu” thành phố khỏi vườn thú náo loạn, khám phá bí ẩn dưới căn hầm tối lúc nửa đêm, chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật toàn màu hồng dành riêng cho công chúa... Dù luôn có những bất ngờ xảy đến vào phút chót, nhưng công chúa chẳng bao giờ mất bình tĩnh cả, nàng kiên cường, can đảm, thông minh và giàu lòng nhân ái, luôn sẵn sàng bảo vệ và giúp đỡ mọi người, đúng như tinh thần của một nàng công chúa thực thụ!