eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Peggy Martin”

101 Bài Luyện Tập Môn Bóng Chuyền
101 Bài Luyện Tập Môn Bóng Chuyền Quyển sách này đúng như tên gọi của nó, bao gồm 101 bài tập dành cho vận động viên bóng chuyền. Sách trình bày chi tiết mọi vấn đề, từ bài tập khởi động trước khi luyện tập, thi đấu cho đến những bài tập thuộc về kỹ năng như tâng bóng, giao bóng chắn bóng, những chiến thuất phòng thủ lẫn tấn công... theo trình tự từ dễ đấn khó, từ những luyện tập cá nhân cho đến luyện tập theo nhóm và cuối cùng là cả đội. Sách gồm các chương chính như sau: Chương 1: Các bài tập khởi động Chương 2: Các bài tập tâng bóng Chương 3: Các bài tập giao bóng và giao - nhận bóng Chương 4: Các bài tập chuyền bóng và chuyền sâu ...