eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Patricia Brennan Demuth - John O′Brien”

Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới – Galileo Là Ai?
Bộ Sách Chân Dung Những Người Thay Đổi Thế Giới - Galileo Là Ai? Một nhà thiên văn học chống lại Giáo hội, quả quyết rằng Mặt trời không quay quanh Trái đất. Một người đàn ông tự giam mình trong nhà để chuyên tâm nghiên cứu. Người khai sinh ra nền Khoa học hiện đại. Và còn điều gì nữa? Cùng khám phá bí mật 'đêm đầy sao' của nhà thiên văn vĩ đại Galileo.