eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Ohso”

Hoa Sen Trắng
Hoa Sen Trắng Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Mưa sen Chương 2: Bởi vì tôi yêu bạn Chương 3: Chỉ là đang mơ Chương 4: Chuyến bay cao nhất Chương 5: Mắt cả Zen Chương 6: Hồn nhiên không tâm trí Chương 7: Sư tử phật Chương 8: Hoàn toàn ngời sáng Chương 9. Chỉ trong im lặng Chương 10: Chuyện tình của vạn vật Chương 11: Đúng sự thật.
Vedanta – Bảy Bước Tới Samadhi
Vedanta - Bảy Bước Tới Samadhi Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: Chương 1: Hướng tới sự thật Chương 2: Đạt được cái nhìn thực Chương 3: Với tất cả trái tim Chương 4: Sự hiểu biết tối thượng Chương 5: Trong sự kiên nhẫn sâu sắc Chương 6: Với ân huệ của các bậc hiền triết Chương 7: Bạn trở thành sự dâng hiến Chương 8: Tâm kiên định Chương 9: Phương tiện là mục tiêu Chương 10: Sự siêu phàm là hiện tượng tự nhiên Chương 11: Một trong nhiều Chương 12: Chỉ nhận biết còn lại Chương 13: Khi đồng tiền biến mất Chương 14: Ngọn lửa đèn bất động Chương 15: Thượng đế tìm kiếm bạn Chương 16: Nghệ thuật hấp hối Chương 17: Vực sâu và đỉnh cao.