eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nur-El-Hudaa Jaffar - Lim Leei Leei”

Where Is My Home – Nhà Tôi Ở Đâu?
Where Is My Home - Nhà Tôi Ở Đâu? Câu chuyện về bạn mèo nhỏ Callie đi chơi trong rừng và bị lạc. Nhờ vào sự giúp đỡ của những người bạn nhỏ, cuối cùng Callie cũng tìm được đường về ngôi nhà thân yêu của mình.