eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “NTG”

Tiếng Hát Của Chẫu Chàng
Tiếng Hát Của Chẫu Chàng Lâu nay đồng thoại vẫn được xem là thể lại truyện được các em học sinh yêu thích. Thể loại này đã sử dụng hình thức nhân cách hóa loài vật, kể chuyện vật mà gợi chuyện người nhằm đưa đến cho các em những bài học giáo dục về nhận thức và thẩm mĩ. Tiếng Hát Của Chẫu Chàng là tuyển tập 75 truyện đồng thoại nổi tiếng trong và ngoài nước. Những câu truyện xuất hiện trong tập sách đã tiếp cận với những khía cạnh khác nhau trong tâm lí, tính cách, những trạng thái cảm xúc là món quà tinh thần vô giá dành cho các em học sinh.