eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “NSND Thanh Tâm (Chủ biên)”

Tiếng Đàn Bầu – Ca Khúc Và Dân Ca Chuyển Soạn Cho Đàn Bầu
Tiếng Đàn Bầu - Ca Khúc Và Dân Ca Chuyển Soạn Cho Đàn Bầu Đàn bầu là một trong những nhạc cụ gần gũi, thân thiết và phổ biến nhất trong nền âm nhạc Việt Nam. Cuốn sách Tiếng Đàn Bầu - Ca Khúc Và Dân Ca Chuyển Soạn Cho Đàn Bầu do Nghệ sĩ Nhân dân Thanh Tâm, một trong những nghệ sĩ - nhà sư phạm về đàn bầu uy tín chuyển soạn. Cuốn sách tập hợp các tác phẩm thuộc 3 mảng khác nhau như: dân ca Việt Nam, dân ca nước ngoài, ca khúc Việt Nam và được chia thành hai phần: Phần 1: Dân ca Phần 2: Ca khúc Đây là những tác phẩm hay và phù hợp với cây đàn bầu sẽ rất hiệu quả cho người theo học cây đàn bầu kể cả chuyên nghiệp hay nghiệp dư. Sẽ là cuốn sách tư liệu tham khảo hữu ích có thể sử dụng trong hệ thống các trường nghệ thuật hay các trung tâm, câu lạc bộ...