eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nhóm Thiên - Địa - Nhân”

Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọc Lọc
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Chọc Lọc Cuốn sách này tập hợp những truyện cổ tích đặc sắc chọn lọc: Vụ án rắn báo oán Con mối làm chứng Chuột và cóc Sự tích bánh chưng, bánh giày Hổ và kiến Thạch Sùng còn thiếu mẻ kho Lấy chồng dê Mẹ làm thầy giáo...
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Hay Nhất
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Hay Nhất Cuốn sách này tập hợp những truyện cổ tích hay nhất: Cô bé tí hon Cây tre trăm đốt Truyện Sọ Dừa Công chúa thủy tề Sự tích con muỗi Truyện Thạch Sanh Em bé thông minh ...
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Đặc Sắc Nhất
Kho Tàng Truyện Cổ Tích Việt Nam Đặc Sắc Nhất Cuốn sách này tập hợp những truyện cổ tích đặc sắc nhất: Sự tích hoa vạn thọ Sự tích rồng hút nước Hai cô gái và chiếc mụn nhọt Ngưu Lang - Chức Nữ Sự tích Táo Quân Anh khờ được kiện Nàng công chúa ngủ trăm năm Cô bé chăn vịt Công và Quạ ...
Kho Tàng Truyện Tích Việt Nam Tuyển Chọn
Kho Tàng Truyện Tích Việt Nam Tuyển Chọn Cuốn sách gồm những truyển cổ tích Việt Nam chọn lọc: Trí khôn của ta đây Cô gái lười biến Ngựa và sói Nợ duyên trong mộng Của Thiên trả Địa Sự tích gà gáy sáng Chàng Trạng Dê Phân xử tài tình Con cóc là cậu ông trời...