eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nhóm Tâm Việt (Tuyển chọn)”

Tuyển Tập Truyện Cổ Phật Giáo – Quả Báo Của Sự Keo Kiệt
Tuyển Tập Truyện Cổ Phật Giáo - Quả Báo Của Sự Keo Kiệt Truyện xưa tích cũ trong dân gian hay của nhà Phật đều là những bài học, những triết lý cuộc sống, những tinh hoa của giáo lý, từ bi, trí tuệ mà bất kỳ ai cũng có thể xem đấy là bài học, cách sống, cách hành xử ở đời giau74 người với người, trong gia đình hay ngoài xã hội, không phân biệt thân thiết, sơ giao hay già trẻ. Quyển sách Tuyển Tập Truyện Cổ Phật Giáo - Quả Báo Của Sự Keo Kiệt đem lại cho người đọc cái nhìn mới mẻ về những gì đang diễn ra xung quanh cuộc sống. Những vấn đề thực tiễn cuộc sống được thông qua những câu chuyện nhỏ, như một lời nhắn gửi đến các bạn đọc nhỏ tuổi: một triết lý sống, một kỹ năng sống, một phương pháp giải quyết các vấn đề nảy sinh trong các mối quan hệ xã hội phức tạp.