eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nhóm Tâm Việt (biên soạn)”

Tuyển Tập Truyện Cổ Phật Giáo – Nhân Nào Quả Nấy
Tuyển Tập Truyện Cổ Phật Giáo - Nhân Nào Quả Nấy Truyện xưa, tích cũ trong dân gian hay của nhà Phật đều là những bài học, những triết lý cuộc sống, những tinh hoa của giáo lý, từ bi, trí tuệ mà bất kì ai cũng có thể xem đấy là bài học, cách sống, cách hành xử ở đời giữa người và người, trong gia đình hay ngoài xã hội, không phân biệt thân thiết hay sơ giao, già hay trẻ.