eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nhóm Sống Đẹp (biên soạn)”

Đắc Nhân Tâm – Nghệ Thuật Nói Chuyện & Giao Tiếp Hằng Ngày
Đắc Nhân Tâm - Nghệ Thuật Nói Chuyện & Giao Tiếp Hằng Ngày Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau:Phần 1: Nghệ thuật nói chuyện để mọi người đến gần nhau hơnPhần 2: Thuật nói chuyện chinh phục hàng ngàyPhần 3: Danh ngôn xử thế.
44 Gương Hiếu Thảo Hiếu Học Xưa Và Nay
44 Gương Hiếu Thảo Hiếu Học Xưa Và Nay Từ ngàn đời nay, truyền thống hiếu học và cũng xem hiếu thảo là tiêu chuẩn hàng đầu để con người hoàn thiện bản thân. Để góp phần làm toả sáng những gương sáng tài đức vẹn toàn và đầy lòng hiếu thảo, quyển sách 44 Gương Hiếu Thảo Hiếu Học Xưa Và Nay đã được biên soạn.Sách gồm 44 mẩu truyện về 44 tấm gương sáng trong lịch sử như: Chử Đồng Tử, Tống Trân, Trần Anh Tông, Hàn Bá Du, Triệu Chí, Thư Sinh họ Bào, Mao Dung, Khương Bàng, Giới Tử Thôi, Khấu Chuẩn, Thường Tử Dư...Mỗi câu chuyện sẽ mang đến cho các em những bài học cụ thể và thiết thực nhất giúp các em hoàn thiện nhân cách sống của mình hơn.
Những Câu Chuyện Về Lòng Hiểu Thảo – Gương Hiếu Học Dành Cho Tuổi Thơ
Những Câu Chuyện Về Lòng Hiểu Thảo - Gương Hiếu Học Dành Cho Tuổi Thơ Từ ngàn đời nay, truyền thống hiếu học và xem hiếu thảo với cha mẹ là tiêu chuẩn hàng đầu để con người hoàn thiện bản thân. Thời đại nào cũng vậy, những tấm gương hiếu học, hiếu thảo đều được ghi vào sử sách. Song vẫn có nhiều tấm gương ít được biết đến. Nhưng dù được biết đến hay không, thì đó vẫn là những nhân cách đạo đức lớn, đã góp sức mình giúp dân, giúp nước và được sử sách lưu danh muôn đời, là những tấm gương tiêu biểu cho những thế hệ sau suy ngẫm, học hỏi và làm theo. Cuốn sách tập hợp những câu chuyện tiêu biểu về lòng hiếu thảo, gương hiếu học dành cho tuổi thơ: Nguyễn Văn Trình - Trọn nghĩa với mẹ, trọn tình với cha Vương Tiến - Quả dưa hiếu thảo Thanh Ngạn - Nước mắt hiếu tử Dương Thành Chương - Nửa đồng tiền tìm mẹ...
Nhị Thập Tứ Hiếu Toàn Tập
Nhị Thập Tứ Hiếu Toàn Tập Hiếu thảo với cha mẹ là nghĩa vụ của con cái. Hiếu thảo là nền tảng của đạo đức, đạo lý làm người, là cơ sở tạo dựng các mối quan hệ tình cảm khác trong gia đình và ngoài xã hội , là thước đo nhân phẩm đạo đức của mỗi người. Trách nhiệm lớn lao của cha mẹ là nuôi dạy các con nên người. Ngược lại, bổn phận của con cái là phải hiếu thảo với cha mẹ. Người con hiếu thảo thường là một công dân tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với gia đình xã hội. Cuốn sách Nhị Thập Tứ Hiếu Toàn Tập giới thiệu những tấm gương sáng về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ nhằm nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục 'làm con phải hiếu' cho người đời sau.
Tấm Lòng Hiếu Thảo – Gương Sáng Người Xưa
Tấm Lòng Hiếu Thảo - Gương Sáng Người Xưa Hiếu thảo với cha mẹ là nghĩa vụ của con cái. Hiếu thảo là nền tảng của đạo đức, đạo lý làm người, là cơ sở tạo dựng các mối quan hệ tình cảm khác trong gia đình và ngoài xã hội, là thước đo nhân phẩm đạo đức của mỗi người. Trách nhiệm lớn lao của cha mẹ là nuôi dạy các con nên người. Ngược lại, bổn phận của con cái là phải hiếu thảo với cha mẹ. Người con hiếu thảo thường là một công dân tốt, có tinh thần trách nhiệm cao với gia đình xã hội. Cuốn sách Tấm Lòng Hiếu Thảo - Gương Sáng Người Xưa giới thiệu những tấm gương sáng về lòng hiếu thảo của con cái đối với cha mẹ nhằm nhấn mạnh ý nghĩa giáo dục 'làm con phải hiếu' cho người đời sau.