eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nhóm biên soạn Trường Thi”

Luyện Đọc Hiệu Quả Cho Kỳ Thi TOEFL – Reading (iBT) (Kèm CD)
Luyện Đọc Hiệu Quả Cho Kỳ Thi TOEFL - Reading (iBT) Trong quyển sách này, bạn sẽ thấy mọi thứ mà bạn cần để chuẩn bị cho kỳ thi TOEFL: Thông tin về dạng bài thi, các chiến lược thi, các bài tập và bài thi thực hành với độ dài như đề thi thật. Phần I của quyển sách cung cấp dàn bài ngắn gọn về cách tổ thức kỳ thi. Phần II giúp bạn tự làm quen với những khái niệm cơ bản được sát hạch trên TOEFL. Phần III trình bày cho bạn các chiến lược và lời khuyên đối với các câu hỏi. Phần IV cung cấp cho bạn bài thi thực hành giống với đề thi thực tế, kèm theo đáp án và giải thích. Luyện Đọc Hiệu Quả Cho Kỳ Thi TOEFL - Reading IBT (Kèm CD) vừa thích hợp với những bạn có khả năng tự học, tự trau dồi kiến thức vừa thích hợp để học song song với giáo trình ở các trung tâm.