eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nhật Nam”

Tìm Trong Sử Việt – Sĩ Tử Việt Nam Đời Xưa
Tìm Trong Sử Việt - Sĩ Tử Việt Nam Đời Xưa Giáo dục khoa cử của Việt Nam trước năm 1945 là sự phản ánh chế độ giáo dục và khoa cử của từng thời kỳ tương ứng với những giai đoạn lịch sử nhất định trong lịch sử Việt Nam. Nội dung cuốn sách đi sâu phân tích những khía cạnh xung quanh vấn đề giáo dục, khoa cử dưới các triều đại và kéo dài đến thời Pháp thuộc.