eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nhà giáo ưu tú Tăng Văn Dom”

Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 8 (Tập 1)
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 8 (Tập 1) Quyển sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 8 (Tập 1) giúp học sinh thuận lợi hơn trong việc học tập môn Địa lí tại nhà. Nội dung sách bám sát chương trình sách giáo khoa và gắn liền thực tiễn giúp các em rèn luyện kĩ năng địa lí của mình. Nội dung sách bao gồm 2 phần: - Phần bài tập: bao gồm các câu luyện tập gắn với các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản học sinh cần nắm trong mỗi bài. Các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó giúp các em linh động hơn trong việc vận dụng kiến thức. Các câu hỏi được trình bài dưới dạng: chọn đáp án đúng, điền vào chỗ trống, trả lời câu hỏi... - Phần đáp án: gồm các đáp án của một số câu hỏi mở rộng và khó trong bài. Đây là tài liệu bổ ích giúp các em học tập tốt môn Địa lí lớp 8.
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Một)
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Một) Nội dung chương trình Địa lí lớp 7 có nhiều khái niệm mới và khó đối với học sinh. Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Một) được biên soạn giúp các em tiếp thu, vận dụng tốt kiến thức và kĩ năng Địa lí lớp 7. Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Một) giúp học sinh được thuận lợi hơn trong việc học tập môn Địa lí ở nhà. Nội dung cuốn sách chú trọng liên hệ thực tiễn và rèn kĩ năng địa lí cho học sinh. Nội dung quyển Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Một) gồm 2 phần: 1. Bài tập: gồm các câu luyện tập gắn với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản học sinh cần nắm được. 2. Đáp án: gồm đáp án một số câu hỏi mở rộng và khó trong bài. Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Một) này có tác dụng tích cực trong việc học tập môn Địa lí của học sinh, góp phần cùng thầy, cô trong việc dạy tốt môn Địa lí lớp 7.
Học Tốt Địa Lí Lớp 10
Học Tốt Địa Lí Lớp 10 Cuốn sách Học Tốt Địa Lí Lớp 10 là tài liệu tham khảo được biên soạn theo chương trình Địa lí lớp 10 với mục đích giúp các em học sinh ôn tập, tự kiểm tra đánh giá việc học tập của mình để học tốt hơn môn Địa lí. Nội dung cuốn sách gồm: - Phần A: Luyện tập, gồm: + Câu hỏi tự luận gắn với kiến thức cơ bản và yêu cầu rèn luyện kỹ năng của từng bài, có phần gợi ý trả lời + Câu hỏi trắc nghiệm. - Phần B: Giải đáp, gồm: + Hướng dẫn trả lời các câu hỏi khó + Đáp án các câu hỏi trắc nghiệm. Cuốn sách sẽ là tài liệu tham khảo đóng góp tích cực vào việc học tốt môn Địa lí lớp 10 của các em học sinh.
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Hai)
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Một) Nội dung chương trình Địa lí lớp 6 có nhiều khái niệm mới và khó đối với học sinh. Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Hai) được biên soạn giúp các em tiếp thu, vận dụng tốt kiến thức và kĩ năng Địa lí lớp 6. Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Hai) giúp học sinh được thuận lợi hơn trong việc học tập môn Địa lí ở nhà. Nội dung cuốn sách chú trọng liên hệ thực tiễn và rèn kĩ năng địa lí cho học sinh. Nội dung quyển Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Hai) gồm 3 phần: 1. Phần bài tập: gồm các câu luyện tập gắn với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản học sinh cần nắm được. 2. Phần bài tập nâng cao: dành cho học sinh khá, giỏi và yêu thích môn Địa lí. 3. Phần đáp án: gồm đáp án một số câu hỏi mở rộng và khó trong bài. Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Hai) này có tác dụng tích cực trong việc học tập môn Địa lí của học sinh, góp phần cùng thầy, cô trong việc dạy tốt môn Địa lí lớp 6.
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Hai)
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Hai) Nội dung chương trình Địa lí lớp 9 có nhiều khái niệm mới và khó đối với học sinh. Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Hai) được biên soạn giúp các em tiếp thu, vận dụng tốt kiến thức và kĩ năng Địa lí lớp 9.Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Hai) giúp học sinh được thuận lợi hơn trong việc học tập môn Địa lí ở nhà. Nội dung cuốn sách chú trọng liên hệ thực tiễn và rèn kĩ năng địa lí cho học sinh.Nội dung quyển Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Hai) gồm 3 phần:1. Phần bài tập: gồm các câu luyện tập gắn với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản học sinh cần nắm được.2. Phần nâng cao: dành cho học sinh khá, giỏi và yêu thích môn Địa lí. 3. Phần đáp án: gồm đáp án một số câu hỏi mở rộng và khó trong bài.Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Hai) này có tác dụng tích cực trong việc học tập môn Địa lí của học sinh, góp phần cùng thầy, cô trong việc dạy tốt môn Địa lí lớp 9.
Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Địa Lí Lớp 6
Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Địa Lí Lớp 6 Trong các bài của chương trình Địa lí lớp 6 có nhiều khái niệm mới và khó đối với học sinh. Nhằm giúp đích giúp các em học sinh tiếp thu, vận dụng tốt kiến thức và kĩ năng Địa lí lớp 6, chúng tôi biên soạn quyển Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Địa Lí Lớp 6. Cuốn sách Hướng Dẫn Trả Lời Câu Hỏi Và Bài Tập Địa Lí Lớp 6 gồm: - Phần hướng dẫn trả lời các câu hỏi trong SGK. - Các câu hỏi mở rộng kiến thức và rèn luyện kĩ năng của học sinh. Các câu hỏi được biên soạn với mức độ từ dễ tới khó, bám sát với những yêu cầu về kiến thức và kĩ năng của chương trình, nội dung SGK Địa lí lớp 6 của Bộ GD & ĐT. Cuốn sách là tài liệu tham khảo này sẽ góp phần tích cực vào việc học tốt Địa lí lớp 6 của các em học sinh.
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Một)
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Một) Nội dung chương trình Địa lí lớp 9 có nhiều khái niệm mới và khó đối với học sinh. Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Một) được biên soạn giúp các em tiếp thu, vận dụng tốt kiến thức và kĩ năng Địa lí lớp 9.Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Một) giúp học sinh được thuận lợi hơn trong việc học tập môn Địa lí ở nhà. Nội dung cuốn sách chú trọng liên hệ thực tiễn và rèn kĩ năng địa lí cho học sinh.Nội dung quyển Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Một) gồm 3 phần:1. Phần bài tập: gồm các câu luyện tập gắn với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản học sinh cần nắm được.2. Phần nâng cao: dành cho học sinh khá, giỏi và yêu thích môn Địa lí. 3. Phần đáp án: gồm đáp án một số câu hỏi mở rộng và khó trong bài.Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 9 (Tập Một) này có tác dụng tích cực trong việc học tập môn Địa lí của học sinh, góp phần cùng thầy, cô trong việc dạy tốt môn Địa lí lớp 9.
Để Học Tốt Địa Lí Lớp 12
Để Học Tốt Địa Lí Lớp 12 Quyển Để Học Tốt Địa Lí Lớp 12 là tài liệu tham khảo được biên soạn theo chương trình mới. Nội dung gồm: Phần I: Ôn tập, kiểm tra gồm các câu hỏi tự luận và câu hỏi trắc nghiệm, gắn với nội dung cơ bản theo chương trình mới. Phần II: Giải đáp một số câu hỏi khó. Phần III: Giải đáp câu hỏi trắc nghiệm. Cuốn sách là tài liệu tham khảo góp phần tích cực vào việc học tập, ôn tập và kiểm tra môn Địa lí của các em học sinh ở khối lớp 12.
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 8 (Tập 2)
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 8 (Tập 2) Quyển sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 8 (Tập 2) giúp học sinh thuận lợi hơn trong việc học tập môn Địa lí tại nhà. Nội dung sách bám sát chương trình sách giáo khoa và gắn liền thực tiễn giúp các em rèn luyện kĩ năng địa lí của mình. Nội dung sách bao gồm 2 phần: - Phần bài tập: bao gồm các câu luyện tập gắn với các yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản học sinh cần nắm trong mỗi bài. Các câu hỏi được sắp xếp theo trình tự từ dễ đến khó giúp các em linh động hơn trong việc vận dụng kiến thức. Các câu hỏi được trình bài dưới dạng: chọn đáp án đúng, điền vào chỗ trống, trả lời câu hỏi... - Phần đáp án: gồm các đáp án của một số câu hỏi mở rộng và khó trong bài. Đây là tài liệu bổ ích giúp các em học tập tốt môn Địa lí lớp 8.
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Một)
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Một) Nội dung chương trình Địa lí lớp 6 có nhiều khái niệm mới và khó đối với học sinh. Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Một) được biên soạn giúp các em tiếp thu, vận dụng tốt kiến thức và kĩ năng Địa lí lớp 6. Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Một) giúp học sinh được thuận lợi hơn trong việc học tập môn Địa lí ở nhà. Nội dung cuốn sách chú trọng liên hệ thực tiễn và rèn kĩ năng địa lí cho học sinh. Nội dung quyển Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Một) gồm 3 phần: 1. Phần bài tập: gồm các câu luyện tập gắn với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản học sinh cần nắm được. 2. Phần bài tập nâng cao: dành cho học sinh khá, giỏi và yêu thích môn Địa lí. 3. Phần đáp án: gồm đáp án một số câu hỏi mở rộng và khó trong bài. Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 6 (Tập Một) này có tác dụng tích cực trong việc học tập môn Địa lí của học sinh, góp phần cùng thầy, cô trong việc dạy tốt môn Địa lí lớp 6.
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Hai)
Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Một) Nội dung chương trình Địa lí lớp 7 có nhiều khái niệm mới và khó đối với học sinh. Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Hai) được biên soạn giúp các em tiếp thu, vận dụng tốt kiến thức và kĩ năng Địa lí lớp 7. Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Hai) giúp học sinh được thuận lợi hơn trong việc học tập môn Địa lí ở nhà. Nội dung cuốn sách chú trọng liên hệ thực tiễn và rèn kĩ năng địa lí cho học sinh. Nội dung quyển Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Hai) gồm 2 phần: 1. Bài tập: gồm các câu luyện tập gắn với yêu cầu về kiến thức, kĩ năng cơ bản học sinh cần nắm được. 2. Đáp án: gồm đáp án một số câu hỏi mở rộng và khó trong bài. Cuốn sách Vở Bài Tập Địa Lí Lớp 7 (Tập Hai) này có tác dụng tích cực trong việc học tập môn Địa lí của học sinh, góp phần cùng thầy, cô trong việc dạy tốt môn Địa lí lớp 7.