eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Xuân Hợp (sưu tầm & tuyển chọn)”

Lời Hay Ý Đẹp – 2000 Câu Danh Ngôn Hay
Lời Hay Ý Đẹp - 2000 Câu Danh Ngôn Hay Cuốn sách tập hợp 2000 câu danh ngôn hay về các chủ đề: tình bạn, tình yêu, gia đình, học tập, lao động, triết lí cuộc sống, giao tiếp ứng xử. 'Khi giúp đỡ ai thì miệng nên khép lại và tấm lòng nên mở rộng ra.' - Khuyết danh 'Chính cuộc đời đi săn không nguy hiểm bằng lúc chia phần.' - Kulitch 'Chim không thể chạy, ngựa không thể bay, can chi chê nhau những điều không thể làm được.' - Nguyễn Điền.