eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Văn Tuệ”

Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Phân Phối Truyền Tải Điện
Tính Toán Thiết Kế Hệ Thống Phân Phối Truyền Tải Điện Cuốn sách này trình bày các bước thiết kế cần thiết, nêu ra các công thức tính toán, phương pháp lựa chọn các phần tử của hệ thống cấp điện phù hợp với từng lĩnh vực: xí nghiệp, nông thôn, đô thị. Hướng dẫn thiết kế chiếu sáng xưởng sản xuất, chiếu sáng công cộng; thiết kế lắp đặt tụ điện bù để nâng cao hệ số công suất; thiết kế trạm biến áp và phần cơ khí đường dây tải điện. Ngoài ra, sách còn hướng dẫn thủ tục triển khai các bước thực hiện một công trình cấp điện. Sách được biên soạn một cách thiết thực, rất hữu ích cho những cán bộ kỹ thuật làm công tác thiết kế, lắp đặt công trình điện tại các sở điện lực, chi nhánh điện, công ty liên doanh và tư nhân, các kỹ sư phụ trách điện trong cơ quan, xí nghiệp, nhà thầu,...
Thiết Kế Dây Quấn – Quấn Dây Máy Điện
Thiết Kế Dây Quấn - Quấn Dây Máy Điện Cuốn sách gồm những nội dung chính như sau: 1. Mở đầu. 2. Phương pháp tính bộ dây quấn máy biến thế 1 pha. 3. Phương pháp dựng sơ đồ quấn dây động cơ vạn năng. 4. Sơ đồ công nghệ quấn dây rôto động cơ vạn năng. 5. Phương pháp tính bộ dây quấn động cơ vạn năng. 6. Phương pháp dựng sơ đồ dây quấn stato động cơ không đồng bộ ba pha. 7. Phương pháp đấu đổi cực để thay đổi tốc độ động cơ không đồng bộ ba pha. 8. Phương pháp tính bộ dây stato động cơ không đồng bộ ba pha 9. Phụ lục.