eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Văn Sang - Nguyễn Thị Vân”

Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 12 (Nâng Cao)
Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 12 (Nâng Cao) Sách Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 12 (Nâng Cao) gồm 3 phần: Phần I - Hướng dẫn giải bài tập sách giáo khoa. Phần II - Giải bài tập bổ sung Phần này được bố cục theo bài có kiến thức liên quan đến bài tập. Ngoài các bài tập có hướng dẫn giải, còn có các bài toán tự giải để các em học sinh ứng dụng rèn luyện kĩ năng. Phần III - Giải bài tập trắc nghiệm Ở mỗi bài đều gồm hai nội dung: - Các đề bài tập trắc nghiệm. - Đáp án và hướng dẫn giải. Trong phần hướng dẫn giải bài tập trắc nghiệm, để các em học sinh có thể tự đọc và hiểu được, tác giả có xen vào các lời giải. Tuy nhiên, sau khi đã quen với phương pháp giải, các em học sinh có thể thao tác trên giấy và máy tính để lấy kết quả nhanh nhơn.
Để Học Tốt Sinh Học Lớp 11
Để Học Tốt Sinh Học Lớp 11 Quyển Để Học Tốt Sinh Học Lớp 11 được biên soạn dựa trên chương trình Sinh học lớp 11 dùng cho Ban cơ bản. Nội dung sách có 4 chương và bố cục theo các nhóm kiến thức quan trọng của mỗi chương. Trong từng nhóm kiến thức, nội dung có 3 phần: - Phần I: Hướng dẫn câu hỏi và bài tập cơ bản - Phần II: Câu hỏi và bài tập mở rộng - Phần III: Câu hỏi trắc nghiệm. Cuốn sách là một trong những tài liệu bổ ích dành cho các em học sinh trong quá trình học tập môn Sinh học ở khối lớp 11.
Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 10 (2013)
Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 10 Quyển sách Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 10 được sử dụng theo nội dung giáo khoa cơ bản của chương trình thay sách lớp 10 được quy định áp dụng đồng loạt cho trường Trung học  Phổ thông. Quyển sách được biên soạn theo từng chương, bài với 2 phần chính là: Phần câu hỏi và đề bài tập với phần hướng dẫn giải. Câu hỏi giáo khoa và bài tập gồm các dạng chủ yếu sau đây. - Các câu hỏi so sánh, khái quát về các khái niệm, các quá trình trao đổi chất, các dạng tổ chức sống và cấu trúc sinh học, các cơ chế sinh học... liên quan đến các nội dung cơ bản của chương trình. - Bài tập bao gồm các dạng như; điền xác định kiến thức đúng - sai, bổ sung kiến thức đúng vào bảng, điền ô chữ... Để giải quyết các yêu cầu của bài tập trên, đòi hỏi hộc sinh phải nắm vững kiến thức của bài học. Các em có thể ứng dụng các bài tập trên để ôn tập và củng cố kiến thức.
Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 11
Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 11 Quyển Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 11 nhằm hướng dẫn học sinh kĩ năng ứng dụng các kiến thức đã được học vào việc giải quyết các dạng bài tập có liên quan. Về kiến thức và bài tập được biên soạn theo từng bài học để học sinh thuận tiện trong ứng dụng. Mỗi bài gồm 2 phần: - Câu hỏi và đề bài tập - Hướng dẫn giải. Nội dung câu hỏi và đề bài tập thuộc các dạng chủ yếu sau: - Các câu hỏi so sánh về các quá trình trao đổi chất, các hoạt động sống, giải thích các khái niệm, nguyên nhân của hiện tượng cùng cơ chế sinh học của chúng... - Bài tập gồm các dạng như: điểm xác định kiến thức đúng, sai; bổ sung kiến thức vào bảng, điền ô chữ... Cuốn sách là một trong những tài liệu bổ ích dành cho các em học sinh trong quá trình học tập môn Sinh học ở khối lớp 11.
Để Học Tốt Sinh Học Lớp 10 (2014)
Để Học Tốt Sinh Học Lớp 10 Cuốn sách Để Học Tốt Sinh Học Lớp 10 được biên soạn theo từng chương trình, bài để học sinh tiện liên hệ, đối chiếu với các kiến thức tương ứng đã được học trên lớp, nhằm giải quyết các yêu cầu về lí thuyết và bài tập được đặt ra. Trong mỗi bài đều được bố cục theo 3 phần: - Phần câu hỏi câu tự luận và hướng dẫn giải với các câu hỏi về kiến thức cơ bản, có nâng cao với mức độ phù hợp. - Phần câu hỏi trắc nghiệm - Phần bài tập về ô chữ.
Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 6
Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 6 Sách được biên soạn theo từng chương, bài để các em dễ dàng đối chiếu và liên hệ với những kiến thức đã học. Mỗi chương bao gồm: - Lý thuyết: gồm các câu hỏi và hướng dẫn giải liên quan đến kiến thức căn bản đồng thời có mở rộng, nâng cao ở mức độ phù hợp. - Phần bài tập: bao gồm các dạng bài tập đơn giản về so sánh, khái quát kiến thức đã học, bài tập tự điền xác định kiến thức, hoàn chỉnh ô chữ...
Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 7
Giải Bài Tập Sinh Học Lớp 7 Sách được biên soạn theo từng chương, bài để các em dễ dàng đối chiếu và liên hệ với những kiến thức đã học. Mỗi chương bao gồm: - Lý thuyết - Phần bài tập Mỗi bài học có các dạng bài tập: - Lập bảng so sánh, khái quát kiến thức - Điền kiến thức - Nhận biết và xác định chi tiết bộ phận qua sơ đồ, hình vẽ