eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Văn Nho - Lê Bảy”

Combo Sách Ôn Luyện Cho Kì Thi Quốc Gia THPT Môn Toán
Combo Sách Ôn Luyện Cho Kì Thi Quốc Gia THPT Môn Toán Combo Sách Ôn Luyện Cho Kì Thi Quốc Gia THPT Môn Toán tập hợp các phương pháp giải toán theo từng chuyên đề nhằm giúp các em học sinh nắm bắt được nội dung môn Toán, cũng như cách giải các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao. Nội dung mỗi quyển sách gồm các phần được trình bày thống nhất: - Kiến thức cơ bản: Tóm tắt lý thuyết cơ bản theo từng nội dung kiến thức - Phương pháp giải các dạng toán thường gặp: Trong mỗi dạng toán đều đưa ra phương pháp giải và các ví dụ minh họa. - Bài tập: Các bài tập có kèm theo hướng dẫn giải, giúp các em rèn luyện kỹ năng giải toán và khắc sâu kiến thức. Khi sử dụng cuốn sách, các em học sinh nên đọc kỹ phần tóm tắt lý thuyết, nghiên cứu các ví dụ minh họa và vận dụng giải bài tập, sau đó đối chiếu với hướng dẫn giải để tự điều chỉnh lời giải của mình, từ đó có thể tự tìm cho mình cách giải phù hợp với từng dạng toán. Combo Sách Ôn Luyện Cho Kì Thi Quốc Gia THPT Môn Toán gồm 6 quyển: 1. Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề - Tổ Hợp Xác Suất 2. Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình Học Không Gian 3. Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Khảo Sát Hàm Số 4. Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề - Hàm Số Lũy Thừa, Hàm Số Mũ, Hàm Số Lôgarit 5. Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình Học Giải Tích 6. Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Tích Phân - Số Phức
Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình Học Giải Tích
Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình Học Giải Tích Để giúp các em học sinh nắm bắt được nội dung môn Toán, cũng như cách giải các dạng toán khảo sát hàm số từ cơ bản đến nâng cao, Nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Hình Học Giải Tích Cuốn sách gồm 2 chương tương ứng với 2 chuyên đề trọng tâm của chương trình Toán THPT. Nội dung mỗi chương gồm các bài được trình bày thống nhất: -      Kiến thức cơ bản: Tóm tắt lý thuyết cơ bản theo từng nội dung kiến thức -      Phương pháp giải các dạng toán thường gặp: Trong mỗi dạng toán đều đưa ra phương pháp giải và các ví dụ minh họa. Các bài tập có kèm theo hướng dẫn giải, giúp các em rèn luyện kỹ năng giải toán và khắc sâu kiến thức. Khi sử dụng cuốn sách, các em học sinh nên đọc kỹ phần tóm tắt lý thuyết, nghiên cứu các ví dụ minh họa và vận dụng giải bài tập, sau đó đối chiếu với hướng dẫn giải để tự điều chỉnh lời giải của mình, từ đó có thể tự tìm cho mình cách giải phù hợp với từng dạng toán.
Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Tích Phân – Số Phức
Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Tích Phân - Số Phức Để giúp các em học sinh nắm bắt được nội dung môn Toán, cũng như cách giải các dạng toán khảo sát hàm số từ cơ bản đến nâng cao, Nhóm tác giả đã biên soạn cuốn sách Phương Pháp Giải Toán Chuyên Đề Tích Phân - Số Phức. Cuốn sách gồm 2 chương tương ứng với 2 chuyên đề trọng tâm của chương trình Toán THPT. Nội dung mỗi chương gồm các bài được trình bày thống nhất: -      Kiến thức cơ bản: Tóm tắt lý thuyết cơ bản theo từng nội dung kiến thức -      Phương pháp giải các dạng toán thường gặp: Trong mỗi dạng toán đều đưa ra phương pháp giải và các ví dụ minh họa. Các bài tập có kèm theo hướng dẫn giải, giúp các em rèn luyện kỹ năng giải toán và khắc sâu kiến thức. Khi sử dụng cuốn sách, các em học sinh nên đọc kỹ phần tóm tắt lý thuyết, nghiên cứu các ví dụ minh họa và vận dụng giải bài tập, sau đó đối chiếu với hướng dẫn giải để tự điều chỉnh lời giải của mình, từ đó có thể tự tìm cho mình cách giải phù hợp với từng dạng toán.