eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Văn Dũng (Chủ biên)”

Hướng Dẫn Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Toán Hình Học
Hướng Dẫn Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Toán Hình Học Quyển sách Hướng Dẫn Giải Nhanh Các Dạng Bài Tập Toán Hình Học gồm ba chương với nội dung gồm: Phương pháp tọa độ trong mặt phẳng, phương pháp tọa độ trong không gian và hình học không gian. Các em có thể tìm thấy nhiều ý tưởng giải quyết nhanh các bài toán hình học với hệ thống các bài tập được lựa chọn từ các kì thi học sinh giỏi các cấp, kì thi tuyển sinh Đại học, các kì thi thử Đại học của các trường nổi tiếng, các diễn đàn toán học... được phân loại, sắp xếp phù hợp với phương pháp theo các mức độ khác nhau. Trong từng chương của cuốn sách, đều có kiến thức trọng tâm và ví dụ minh họa, sau đó là phần các dạng toán thi và bài tập tự luyện với gợi ý vắn tắt và đáp án. Đồng thời cuốn sách có sáu đề tự luyện giúp các em học sinh tự luyện tập.