eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Văn Chi”

Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 2)
Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 2) Quyển Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 2) được biên soạn giúp các em học sinh lớp 5 vận dụng tốt cách thực hành làm tính và giải Toán. Hệ thống bài tập trong cuốn sách gồm: - Bài tập chuẩn kiến thức và kĩ năng (thực hiện giảm tải bài tập ở SGK và vở bài tập theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo) - Bài tập nâng cao, mở rộng theo nội dung bài học Đây là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh lớp 5 trong tự học Toán và hoàn thiện khả năng giải Toán của mình.
Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1)
Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1) Quyển Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 5 (Tập 1) được biên soạn giúp các em học sinh lớp 5 vận dụng tốt cách thực hành làm tính và giải Toán. Hệ thống bài tập trong cuốn sách gồm: - Bài tập chuẩn kiến thức và kĩ năng (thực hiện giảm tải bài tập ở SGK và vở bài tập theo hướng dẫn của Bộ giáo dục và đào tạo) - Bài tập nâng cao, mở rộng theo nội dung bài học Đây là tài liệu tham khảo giúp các em học sinh lớp 5 trong tự học Toán và hoàn thiện khả năng giải Toán của mình.
Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 3 – Tập 1 (Tái Bản 2016)
Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 1) Nội dung sách gồm các phần: - Bài tập chuẩn kiến thức và kĩ năng (thực hiện giảm tải bài tập theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT - Bài tập nâng cao mở rộng theo từng nội dung bài học
Đề Kiểm Tra Định Kì Toán Lớp 5 (Tập 2) (Tái Bản)
Đề Kiểm Tra Định Kì Toán Lớp 5 (Tập 2) Bộ sách gồm hai tập: Tập 1: Từ đề 1 đến đề 50 Tập 2: Từ đề 51 đến đề 100 Nội dung tập 2 như sau: A. Đề bài Phần 1: 25 đề kiểm tra định kì giữa học kì II Phần 2: 25 đề kiểm tra định kì cuối học kì II B. Đáp án và bài giải Phần 1: 25 đề kiểm tra định kì giữa học kì II Phần 2: 25 đề kiểm tra định kì cuối học kì II Các bộ đề được biên soạn theo tiêu chí chuẩn kiến thức và kĩ năng đối với học sinh lớp Năm. Mỗi bộ đề gồm một hệ thống bài tập trắc nghiệm và tự luận phù hợp với từng thời điểm kiểm tra, rất thuận lợi để các em tự làm bài và ôn luyện giải toán.
Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 1)
Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 1) Nội dung sách gồm các phần: - Kiến thức cần ghi nhớ - Hướng dẫn giải bài tập SGK (Theo chuẩn kiến thức - kĩ năng BGD qui định) - Hướng dẫn giải bài tập ở vở bài tập toán - Bài tập nâng cao theo từng nội dung bài học Hy vọng đây là cuốn cẩm nang cần thiết, hỗ trợ các em học toán tốt hơn.
Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 2)
Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 4 (Tập 2) Nội dung sách gồm các phần: - Kiến thức cần ghi nhớ - Hướng dẫn giải bài tập SGK (Theo chuẩn kiến thức - kĩ năng BGD qui định) - Hướng dẫn giải bài tập ở vở bài tập toán - Bài tập nâng cao theo từng nội dung bài học Hy vọng đây là cuốn cẩm nang cần thiết, hỗ trợ các em học toán tốt hơn.
Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài tập Toán Lớp 5 (Tái Bản 2016)
Phân Loại Và Phương Pháp Giải Các Dạng Bài tập Toán Lớp 5 Cuốn sách được viết theo chương trình sách giáo khoa mới giúp các thầy cô giáo và quý phụ huynh học sinh hình dung được các loại bài tập trong sách giáo khoa, đặc điểm của mỗi loại và cách hướng dẫn học sinh suy nghĩ tìm cách giải. Về cách trình bày, các em học sinh có thể tham khảo để biết cách giải và các thầy cô giáo thì có thể tham khảo để tổ chức cho học sinh làm việc có hiệu quả. Vì sách giáo khoa Toán 5 được biên soạn theo tinh thần của một bộ phiếu học tập nên trong cách trình bày nói trên chúng tôi tập trung đề cập đến phương án: coi sách giáo khoa là phiếu, học sinh điền số, chữ, tô, nối... luôn vào phiếu. Trong trường hợp không thể làm như vậy thì học sinh giải bài tập vào vở kẻ ô ly, giấy nháp hoặc bảng con.
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Vòng Thi Toán Lớp 3 (Tập 1)
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Vòng Thi Toán Lớp 3 (Tập 1) Cuộc thi giải toán trên Internet là một cuộc thi vô cùng thú vị và bổ ích. Đây là cơ hội để các em phát triển trí tuệ, nắm vững kiến thức các dạng toán nâng cao ở bậc tiểu học và học Toán tốt hơn. Nội dung sách gồm các phần: Phần 1: Các đề thi từ vòng 1 đến vòng 9 (2013 - 2015) Phần 2: Đáp án và lời giải đề thi từ vòng 1 đến vòng 9
Đề Kiểm Tra Định Kì Toán Lớp 4 (Tập 2) (Tái Bản)
Đề Kiểm Tra Định Kì Toán Lớp 4 (Tập 2) Bộ sách gồm hai tập: Tập 1: Từ đề 1 đến đề 50 Tập 2: Từ đề 51 đến đề 100 Nội dung tập 2 như sau: A. Đề bài Phần 1: 25 đề kiểm tra định kì giữa học kì II Phần 2: 25 đề kiểm tra định kì cuối học kì II B. Đáp án và bài giải Phần 1: 25 đề kiểm tra định kì giữa học kì II Phần 2: 25 đề kiểm tra định kì cuối học kì II Các bộ đề được biên soạn theo tiêu chí chuẩn kiến thức và kĩ năng đối với học sinh lớp Năm. Mỗi bộ đề gồm một hệ thống bài tập trắc nghiệm và tự luận phù hợp với từng thời điểm kiểm tra, rất thuận lợi để các em tự làm bài và ôn luyện giải toán.
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Vòng Thi Toán Lớp 3 (Tập 2)
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Qua Các Vòng Thi Toán Lớp 3 (Tập 2) Cuộc thi giải toán trên Internet là một cuộc thi vô cùng thú vị và bổ ích. Đây là cơ hội để các em phát triển trí tuệ, nắm vững kiến thức các dạng toán nâng cao ở bậc tiểu học và học Toán tốt hơn. Nội dung sách gồm các phần: Phần 1: Các đề thi từ vòng 10 đến vòng 18 (2013 - 2015) Phần 2: Đáp án và lời giải đề thi từ vòng 10 đến vòng 18
Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 3 – Tập 2 (Tái Bản 2016)
Hướng Dẫn Cách Học Và Làm Bài Tập Toán Lớp 3 (Tập 2) Nội dung sách gồm các phần: - Bài tập chuẩn kiến thức và kĩ năng (thực hiện giảm tải bài tập theo hướng dẫn của Bộ GD-ĐT - Bài tập nâng cao mở rộng theo từng nội dung bài học