eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Tường Khôi”

Vở Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 1 (Tập 2)
Vở Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 1 (Tập 2) Vở Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 1 (Tập 2) được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh những hình thức phong phú của các dạng toán từ cơ bản đến nâng cao. Các bài tập có nội dung mở hướng cho các em rèn luyện tư duy toán học.Kĩ năng giải toán được coi trọng và qua các dạng bài luyện tập, các em có thể thực hiện tốt các phép tính cộng, trừ. Các bài tập hình học bám sát nội dung kiến thức chuẩn để giúp các em nắm vững và nhớ lâu các kiến thức cơ bản.Qua các hoạt động học tập với quyển sách này sẽ giúp các em thêm yêu thích môn Toán và đạt kết quả cao trong học tập.
Chuyên Đề Bồi Dưỡng & Nâng Cao Toán Lớp 3 (Tập 2)
Chuyên Đề Bồi Dưỡng & Nâng Cao Toán Lớp 3 (Tập 2) Cuốn sách Chuyên Đề Bồi Dưỡng & Nâng Cao Toán Lớp 3 (Tập 2) cung cấp cho học sinh những hình thức phong phú của các bài toán từ cơ bản đến nâng cao. Các bài tập có nội dung rèn luyện kỹ năng tính toán và tư duy toán học. Qua các hoạt động học tập với cuốn sách này, các em sẽ thêm yêu thích môn Toán và đạt kết quả cao trong học tập.
Chuyên Đề Bồi Dưỡng & Nâng Cao Toán Lớp 1 (Tập 1)
Chuyên Đề Bồi Dưỡng & Nâng Cao Toán Lớp 1 (Tập 1) Cuốn sách Chuyên Đề Bồi Dưỡng & Nâng Cao Toán Lớp 1 (Tập 1) được biên soạn giúp tìm ra hướng bồi dưỡng, nâng cao kiến thức cho các em ngay từ những bài học đầu tiên, đảm bảo được chất lượng học tập. Cuốn sách chú trọng rèn luyện khả năng tư duy và kỹ năng giải toán, tránh lặp lại các bài tập mà các em học sinh đã được rèn luyện kỹ trong các giờ học. Các bài tập đều có phần hướng dẫn và giải đáp kèm theo để thuận tiện cho việc đối chiếu kết quả.
Chuyên Đề Bồi Dưỡng Và Nâng Cao Toán Lớp 2 (Tập 2)
Chuyên Đề Bồi Dưỡng Và Nâng Cao Toán Lớp 2 (Tập 2) Cuốn Chuyên Đề Bồi Dưỡng Và Nâng Cao Toán Lớp 2 (Tập 2) được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh những hình thức phong phú của các bài toán từ cơ bản đến nâng cao. Các bài tập có nội dung mở hướng cho các em rèn luyện tư duy toán học. Kỹ năng thực hành được coi trọng và qua các bài tập luyện tập các em có thể ghi nhớ và thực hiện tốt các phép tính nhẩm cũng như các bài giải toán. Các bài tập luyện với nội dung Hình học cũng bám sát nội dung kiến thức chuẩn để giúp các em hiểu sâu những kiến thức cơ bản. Luyện tập với các kiến thức tổng hợp giúp các em củng cố kiến thức và làm quen với các dạng bài tập.
Vở Bài Tập Nâng Cao Toán Lớp 2 (Tập 2) (2014)
Vở Bài Tập Nâng Cao Toán Lớp 2 (Tập 2) So với chương trình Toán lớp 1 thì ở lớp 2, các em sẽ vượt rất xa cả về kiến thức và các kĩ năng giải bài tập. Muốn làm chủ được kiến thức và tạo cho riêng mình một khả năng sáng tạo trong học tập, các em phải có sự cần cù để tích lũy những kiến thức và kĩ năng cần thiết cho môn học. Việc rèn kĩ năng giải toán và khả năng tư duy độc lập là mục tiêu của những dạng bài tập trong cuốn Vở Bài Tập Nâng Cao Toán Lớp 2 (Tập 2). Bên cạnh những kiến thức giáo khoa, tài liệu này giúp các em hiểu sâu hơn, mở rộng tầm suy nghĩ hơn, làm chủ kiến thức theo yêu cầu của sách giáo khoa mới. Vở Bài Tập Nâng Cao Toán Lớp 2 (Tập 2) tập trung vào những nội dung cần ghi nhớ, tăng cường rèn luyện những kĩ năng cơ bản trong phạm vi kiến thức giáo khoa. Những nội dung mở rộng nhưng không vượt khỏi chuẩn kiến thức nhằm giúp học sinh hiểu và chủ động trong học toán, tránh cảm giác nặng nề, trùng lặp.
Vở Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 4 (Tập 2)
Vở Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 4 (Tập 2) Các bài tập trong Vở Bài Tập Toán Nâng Cao Lớp 4 (Tập 2) được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh những hình thức bài tập phong phú từ cơ bản đến nâng cao. Các bài tập có nội dung mở hướng cho các em rèn luyện tư duy toán học. Kĩ năng thực hành được coi trọng. Qua các dạng bài luyện tập các em có thể ghi nhớ và thực hiện tốt các phép tính nhẩm cũng như các bài giải toán. Các bài tập hình học cũng bám sát nội dung kiến thức chuẩn để giúp các em hiểu sâu những kiến thức cơ bản. Luyện tập với các kiến thức tổng hợp giúp các em củng cố kiến thức và làm quen với các dạng bài tập.  
Chuyên Đề Bồi Dưỡng & Nâng Cao Toán Lớp 4 (Tập 2)
Chuyên Đề Bồi Dưỡng & Nâng Cao Toán Lớp 4 (Tập 2) Quyển sách Chuyên Đề Bồi Dưỡng & Nâng Cao Toán Lớp 4 (Tập 2) được biên soạn nhằm cung cấp cho học sinh những hình thức phong phú của các bài toán từ cơ bản đến nâng cao. Các bài toán có nội dung mở hướng cho các em rèn luyện tư duy toán học. Ngoài ra, cuốn sách còn có các dạng bài luyện tập, giúp các em có thể ghi nhớ và thực hiện tốt các phép tính nhẩm cũng như các bài giải toán. Các bài luyện tập với nội dung hình học cũng bám sát nội dung kiến thức chuẩn để giúp các em hiểu sâu những kiến thức cơ bản. Luyện tập với các kiến thức tổng hợp giúp các em củng cố các kiến thứ và làm quen với các dạng bài tập.