eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Tuấn Kiệt”

Say It Right (Nói Đúng Tiếng Anh) – Tập 1
Say It Right (Nói Đúng Tiếng Anh) - Tập 2 Cuốn sách Say It Right (Nói Đúng Tiếng Anh) - Tập 1 nhằm giúp những người học Tiếng Anh đạt được mục đích nói chuyện lưu loát bằng cách hướng dẫn chức năng ngôn ngữ, người học cần phải thông thạo để đối phó với những tình huống xã hội hàng ngày. Mỗi tập sách giới thiệu một loạt 16 bài đề cập đến một phạm vi đa năng và sâu rộng những tình huống phổ biến bao gồm: chào hỏi ai, nói lời tạm biệt ai, giới thiệu người này với người khác, xin lỗi ra sao, cho ai lời khuyên, gọi điện thoại, nhận xét về thời tiết... ra sao. Sách có thể được sử dụng cho những khóa học ngắn hạn giao tiếp tiếng Anh trong xã hội. Mỗi bài bắt đầu bằng những cụm từ phổ biến liên quan tới một tình huống giao tiếp và người học sẽ cảm thấy tự tin là mình có thể sử dụng chúng một cách chính xác. Để giúp họ làm điều này, có nhiều thí dụ cho mỗi thành ngữ hướng dẫn cách dùng ra sao, các thành ngữ này chủ yếu sắp xếp theo thứ tự những câu được dùng được dùng nhiều ít và thường xuyên. Ngoài ra, trong phần Trợ giúp ngôn ngữ cũng có nhiều ghi chú cung cấp thêm thông tin. Phần thứ hai của mỗi bài có hai bài đọc ngắn nhằm nhắc nhở người học một số thành ngữ quan trọng và chúng được sử dụng trong đàm thoại ra sao. Phần thứ ba cung cấp một bài tập theo ngữ cảnh để kiểm tra sự hiểu biết của người học về những thành ngữ đã học.
Say It Right (Nói Đúng Tiếng Anh) – Tập 2
Say It Right (Nói Đúng Tiếng Anh) - Tập 2 Cuốn sách Say It Right (Nói Đúng Tiếng Anh) - Tập 2 nhằm giúp những người học Tiếng Anh đạt được mục đích nói chuyện lưu loát bằng cách hướng dẫn chức năng ngôn ngữ, người học cần phải thông thạo để đối phó với những tình huống xã hội hàng ngày. Mỗi tập sách giới thiệu một loạt 16 bài đề cập đến một phạm vi đa năng và sâu rộng những tình huống phổ biến bao gồm: chào hỏi ai, nói lời tạm biệt ai, giới thiệu người này với người khác, xin lỗi ra sao, cho ai lời khuyên, gọi điện thoại, nhận xét về thời tiết... ra sao. Sách có thể được sử dụng cho những khóa học ngắn hạn giao tiếp tiếng Anh trong xã hội. Mỗi bài bắt đầu bằng những cụm từ phổ biến liên quan tới một tình huống giao tiếp và người học sẽ cảm thấy tự tin là mình có thể sử dụng chúng một cách chính xác. Để giúp họ làm điều này, có nhiều thí dụ cho mỗi thành ngữ hướng dẫn cách dùng ra sao, các thành ngữ này chủ yếu sắp xếp theo thứ tự những câu được dùng được dùng nhiều ít và thường xuyên. Ngoài ra, trong phần Trợ giúp ngôn ngữ cũng có nhiều ghi chú cung cấp thêm thông tin. Phần thứ hai của mỗi bài có hai bài đọc ngắn nhằm nhắc nhở người học một số thành ngữ quan trọng và chúng được sử dụng trong đàm thoại ra sao. Phần thứ ba cung cấp một bài tập theo ngữ cảnh để kiểm tra sự hiểu biết của người học về những thành ngữ đã học.