eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Trung Thu”

Âm Vang Trường Sơn
Âm Vang Trường Sơn Nguyễn Trung Thu được bạn đọc biết đến với tư cách là một nhà thơ. Anh là tác giả của các tập thơ Em hoặc không ai cả (1995), Đêm Trường Sơn nhớ Bác (1996), Kỷ niệm về lời ru buồn (1998). Anh qua đời năm 2009 vì bệnh ung thư phổi. Với Âm Vang Trường Sơn, hi vọng bạn đọc có thể hiểu thêm về cuộc đời và tâm nguyện của một nhà thơ thuộc thế hệ đã góp sức kiến tạo nên một đất nước độc lập trong thống nhất.