eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Trung Kiên”

Khám Phá Bí Quyết Kì Thi THPT 2 Trong 1 Phương Trình – Bất Phương Trình – Hệ Phương Trình – Bất Đẳng Thức
Khám Phá Bí Quyết Kì Thi THPT 2 Trong 1 Phương Trình - Bất Phương Trình - Hệ Phương Trình - Bất Đẳng Thức Nội dung sách gồm 4 phần: Phần 1: Phương pháp giải phương trình, bất phương trình Phần 2: Phương pháp giải hệ phương trình Phần 3: Phương pháp hàm số trong các bài toán chứa tham số Phần 4: Phương pháp hàm số trong chứng minh bất đẳng thức và tìm GTLN, GTNN