eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Trung Dân”

Đi Ngang Đường
Cuốn sách …Đi ngang đường tập hợp hơn 90 bài bình luận của tác giả, người đọc có dịp cùng anh quay trở lại với nhiều sự kiện từng gây chú ý trong dư luận giai đoạn ấy. Hẳn nhiên do khuôn khổ của một tờ báo ngành, tác giả thường nhấn vào các vấn đề liên quan đến du lịch như lễ hội, di tích, làng nghề, vận chuyển hàng không…, nhưng khi có dịp, anh cũng mở sang các vấn đề khác như giáo dục, đời sống nông dân, tập đoàn kinh tế - đặc biệt là các vấn đề văn hóa, xã hội (thực ra, du lịch vốn mang tính liên ngành rõ rệt). Điều đáng nói là những vấn đề mà tác giả đã đặt ra đến nay vẫn còn nóng hổi tính thời sự, vẫn khiến lòng người băn khoăn, trăn trở. Và trong nhiều bài viết của mình, Nguyễn Trung Dân đã bày tỏ một thái độ thẳng thắn, mang tính xây dựng, đứng về lợi ích của số đông người và do vậy, không ngại đụng chạm, không xuôi theo một chiều. Hy vọng, độc giả sẽ còn gặp lại tác giả …Đi ngang đường với cách đi và viết như anh đã từng.