eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Trọng Hiệp”

Vĩ Cầm Thu Cho Em
Vĩ Cầm Thu Cho Em 'Em có về kịp tháng Ba không Tháng ba có gì mà thương nhớ đến thế Tháng ba đầy trời giăng mắc Xuân dịu dàng vương trên tóc em bay Hương rượu đào chưa uống đã say Môi mắt em ở trong từng cơn khát Hoa chớm dâng hương, men nồng chưa lạt Dấu địa đàng còn lưu dấu chân qua'