eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thị Thu Hằng”

Chăm Sóc Sức Khỏe Khi Mang Thai – Bách Khoa Tri Thức Thai Sản (Tập 2)
Chăm Sóc Sức Khỏe Khi Mang Thai - Bách Khoa Tri Thức Thai Sản (Tập 2) Mục lục: Chương I: Dinh dưỡng và chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ mang thai 1. Dinh dưỡng trong thời kỳ mang thai 2. Chăm sóc sức khỏe trong thời kỳ mang thaiChương II: Phòng chữa bệnh và cách dùng thuốc trong thời kỳ mang thai 1. Phòng chữa bệnh trong thời kỳ mang thai 2. Dùng thuốc an toàn trong thời kỳ mang thai...
Chăm Sóc Sản Phụ Và Trẻ Sơ Sinh
Những việc cần chuẩn bị trước khi sinh: Khi nào sản phụ sinh em bé? Sau khoảng 37 tuần mang thai, sẽ tới thời điểm thai phụ sinh em bé. Căn cứ theo thời gian mang thai khác nhau, sẽ xác định việc sinh con, sinh đủ tháng hoặc sinh già tháng. Sinh non là chỉ sự sinh đẻ diễn ra sau khi man thai đựợc 28 tuần đến 37 tuần, trẻ sinh ra được gọi là trẻ sinh non. Sinh đủ tháng là sự sinh đẻ diễn ra khi tuổi thai được đủ 37 tuần đến 42 tuần, trẻ sinh ra được gọi là trẻ sinh đủ tháng. Sinh già tháng tức là sự sinh đẻ diễn ra sau 42 tuần mang thai, trẻ sinh ra được gọi là trẻ sinh già tháng.