eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thị Phương - Mai Thị Tình”

Trọng Tâm Kiến Thức & Phương Pháp Làm Bài Môn Sinh Học (Tập 2)
Trọng Tâm Kiến Thức & Phương Pháp Làm Bài Môn Sinh Học (Tập 2) Để làm tốt các dạng bài thi trắc nghiệm, học sinh cần phải có kiến thức tổng quát và tư duy logic. Bên cạnh đó, học sinh còn cần phải có những kỹ thuật nhất định để làm bài một cách nhanh nhất. Quyển sách Trọng Tâm Kiến Thức & Phương Pháp Làm Bài Môn Sinh Học (Tập 2) sẽ giúp các em ôn tập môn Sinh học hiệu quả và đạt kết quả cao trong các kì thi. Quyển sách bao gồm các chuyên mục nhằm hướng dẫn ôn lý thuyết  và hệ thống hóa các phương pháp giải bài tập như sau: A. Di truyền học - Di truyền quần thể - Ứng dụng di truyền học - Di truyền học người B. Tiến hóa - Bằng chứng tiến hóa - Nguyên nhân và cơ chế tiến hóa - Sự phát sinh và phát triển của sự sống trên Trái Đất C. Sinh thái học - Cá thể và môi trường - Quần thể sinh vật - Quần xã sinh vật - Hệ sinh thái, sinh quyển và sinh thái học với quản lý tài nguyên thiên nhiên. Quyển sách này không chỉ là tài liệu ôn tập tốt cho các em học sinh, mà còn là tài liệu tham khảo có giá trị cho các thầy cô giáo giảng dạy môn Sinh học.