eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thị Ngọc Dung”

Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Ngữ Văn Lớp 6 (Tập 1 + Tập 2)
Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Ngữ Văn Lớp 6 (Tập 1 + Tập 2) Cuốn sách Hướng Dẫn Học Và Làm Bài Ngữ Văn Lớp 6 (Tập 1 + Tập 2) được biên soạn theo chương trình mới của Bộ Giáo dục và Đào tạo với mục tiêu giúp giáo viên có thêm tài liệu tham khảo, giúp phụ huynh học sinh có thêm tài liệu để kiểm tra kết quả học tập của các em, đồng thời giúp các em học sinh có thêm tư liệu để bổ trợ cho quá trình làm bài của mình. Sách được hệ thống kiến thức trình bày khoa học, theo trình tự của các bài trong sách giáo khoa Ngữ văn sẽ giúp người học dễ dàng nắm bắt được nội dung sách và tiện lợi hơn trong quá trình tra cứu.