eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thị Mỹ Duyên”

Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tiếng Việt  Và Toán 3
Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tiếng Việt  Và Toán 3
Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tiếng Việt  Và Toán 5
Kiểm Tra Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tiếng Việt  Và Toán 5
Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tiếng Việt – Toán Lớp 2
Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tiếng Việt - Toán Lớp 2 Cuốn sách gồm hai phần: - Phần một: 40 đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Tiếng Việt và hướng dẫn giải. Đề kiểm tra môn Tiếng Việt gồm các phân môn: Tập đọc, Luyện từ và câu, Chính tả và Tập làm văn. - Phần hai: 40 đề kiểm tra đánh giá kết quả học tập môn Toán và hướng dẫn giải - Đáp số. Sách Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tiếng Việt - Toán Lớp 2 là tài liệu tham khảo thiết thực giúp các bậc phụ huynh hướng dẫn học sinh ôn luyện trong các đợt kiểm tra định kì của năm học lớp 2 nhằm đạt kết quả học tập tốt nhất.
Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tiếng Việt – Toán Lớp 1
Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tiếng Việt - Toán Lớp 1 Kiểm Tra, Đánh Giá Kết Quả Học Tập Tiếng Việt - Toán Lớp 1 có nội dung bám sát chương trình của haii môn học Toán và Tiếng Việt nhằm giúp học sinh làm quen với các dạng đề kiểm tra và ôn luyện các kiến thức đã học để làm bài đạt kết quả cao nhất. 1. Kiểm tra môn Tiếng Việt gồm hai phần: Đọc và Viết - Phần đọc: Yêu cầu học sinh đọc đúng và trơn tiếng: đọc liên từ, đọc cụm từ và câu đã học. - Phần viết: Học sinh nghe đọc để viết chính tả, viết đúng các âm, vần, tiếng, từ và câu đã học. 2. Để kiểm tra môn Toán gồm hai dạng đề: Tự luận và Trắc nghiệm. Các bài tập và các câu hỏi được sắp xếp theo thứ tự từ dễ đến khó dần.
80 Đề Kiểm Tra Toán Tiểu Học Cơ Bản Và Nâng Cao – Lớp 4
80 Đề Kiểm Tra Toán Tiểu Học Cơ Bản Và Nâng Cao - Lớp 4 Cuốn sách giới thiệu 80 đề kiểm tra toán tiểu học cơ bản và nâng cao dành cho học sinh lớp 4. Cuốn sách gồm các nội dung chính như sau: Phần 1: 20 đề kiểm tra giữa học kì 1 Phần 2: 20 đề kiểm tra cuối học kì 1 Phần 3: 20 đề kiểm tra giữa học kì 2 Phần 4: 20 đề kiểm tra cuối học kì 2 Hướng dẫn giải và đáp số.