eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thị Minh Thái”

Đánh Đường Tìm Hoa
…Trong cuốn sách, bằng tình yêu rất nồng nàn, nóng bỏng, Nguyễn Thị Minh Thái đã tha thiết dắt bạn đọc đi theo trò chuyện, nhìn nghóaắm, nghĩ ngợi về nhiều thi sĩ văn nhân đặc biệt và các tác phẩm lớn của họ. Đi theo trò chuyện của Minh Thái, ta được ngó nghiêng, suy ngẫm nhiều vấn đề sáng tạo nghệ thuật, vừa bác học vừa say đắm như thi nhân…