eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thị Liên”

2000 Câu Giao Tiếp Nhật – Việt (Kèm CD)
2000 Câu Giao Tiếp Nhật - Việt Phần đầu của tài liệu này trình bày các từ loại thường dùng, những câu ngắn, đơn giản nhưng rất thông dụng, tiếp theo là các tình huống giao tiếp cụ thể. Đặc biệt mỗi tình huống bao gồm nhiều trường hợp khác nhau. Sách sử dụng phiên âm tiếng Latinh. Tuy chỉ là một phương pháp cổ điển, sơ đẳng song cách phiên âm này sẽ giúp những bạn bắt đầu học tiếng Nhật cũng có thể giao tiếp chuyển tải ý tưởng của mình bằng tiếng Nhật.