eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thị Hồng”

Kỹ Thuật Trồng Rau Gia Vị
Kỹ Thuật Trồng Rau Gia Vị
Kỹ Thuật Nuôi Nhím Và Dúi
Kỹ Thuật Nuôi Nhím Và Dúi
Kỹ Thuật Trồng Nấm (Tái Bản)
Kỹ Thuật Trồng Nấm Cuốn sách Kỹ thuật trồng Nấm được biên soạn nhằm giúp bà con có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong việc trồng các loại nấm để mang lại hiệu quả kinh tế cao. Nội dung sách tập trung giới thiệu kỹ thuật trồng 7 loại nấm: nấm rơm, nấm bào ngư, nấm đông cô, nấm linh chi, nấm mèo, nấm sò và nấm mỡ. Những kiến thức trình bày trong sách đã được chúng tôi sưu tầm và nghiên cứu từ nhiều nguồn tại liệu quý giá.
Kỹ Thuật Nuôi Bồ Câu (Tái Bản)
Kỹ Thuật Nuôi Bồ Câu Mô hình nuôi chim bồ câu đã phát triển mạnh ở nhiều địa phương trong cả nước. Nhiều địa hình đã làm giàu từ con vật nuôi này, nhất là giống bồ câu Pháp. Hy vọng quyển sách Kỹ thuật nuôi bồ câu sẽ mang lại nhiều điều có ích cho bà con nông dân.
Kỹ Thuật Nuôi Gà Ác, Gà Ta
Kỹ Thuật Nuôi Bồ Câu Cuốn sách được biên soạn nhằm giúp bà con có thêm kiến thức và kinh nghiệm trong việc chăn nuôi gà để đạt hiệu quả kinh tế và năng suất cao. Sách gồm 2 tập (Tập 1 và Tập 2), Tập 1 bao gồm các phần chính sau: Phần 1: Kỹ thuật nuôi gà ác Phần 2: Kỹ thuật nuôi gà ta Phần 3: Kỹ thuật nuôi gà thả vườn Phần 4: Một số biện pháp an toàn sinh học trong chăn nuôi gia cầm.
Kỹ Thuật Nuôi Tôm Hùm
Kỹ Thuật Nuôi Tôm Hùm
Kỹ Thuật Nuôi Cá Tra Và Cá Basa Trong Bè
Kỹ Thuật Nuôi Cá Tra Và Cá Basa Trong Bè
Kỹ Thuật Nuôi Kỳ Đà Và Dông
Kỹ Thuật Nuôi Kỳ Đà Và Dông
Kỹ Thuật Nuôi Gà Sao, Gà Tây (Lôi), Gà H′mông
Kỹ Thuật Nuôi Gà Sao, Gà Tây (Lôi), Gà H′mông
Kỹ Thuật Nuôi Cá Tra Và Cá Basa Trong Ao
Kỹ Thuật Nuôi Cá Tra Và Cá Basa Trong Ao