eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thanh Tuyên (Chủ biên)”

Thần Tốc Luyện Đề THPT Quốc Gia 2016 – Môn Toán
Thần Tốc Luyện Đề THPT Quốc Gia 2016 - Môn Toán Thần Tốc Luyện Đề THPT Quốc Gia 2016 - Môn Toán nằm trong bộ sách Thần Tốc Luyện Đề 2016 với hệ thống đề được dự đoán bởi thầy cô giáo chuyên môn và biên soạn theo cấu trúc đổi mới bám sát kỳ thi THPT Quốc Gia 2016. Đây là cuốn sách luyện đề Toán mới nhất trong năm 2016 do Megabook phát hành hứa hẹn sẽ giúp học sinh luyện đề một cách then chốt và đúng hướng nhất năm cho kỳ thi 2016.   Thần Tốc Luyện Đề THPT Quốc Gia 2016 - Môn Toán tập hợp 25 đề luyện tập then chốt:- Cấu trúc đề thi 10 câu mới bám sát chuẩn 2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.- Đề có phần hướng dẫn giải chi tiết và nhắc lại phương pháp giải các dạng toán - Luyện đến đâu chắc đến đấy.- Bổ sung 25 đề tự luyện siêu hay, củng cố kiến thức vận dụng phương pháp.