eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thanh Tùng”

10 Trọng Điểm Hay Gặp Trong Các Kỳ Thi Quốc Gia – Tích Phân
10 Trọng Điểm Hay Gặp Trong Các Kỳ Thi Quốc Gia - Tích Phân Trong cuốn sách, tác giả đã cố gắng đan xen các sơ đồ để diễn đạt cho các dạng toán, các phương pháp chung của những lớp bài toán tổng quát. Với hơn 1000 bài toán tích phân lớn, nhỏ cùng với lời giải chi tiết, hy vọng cuốn sách sẽ giúp ích cho các bạn học sinh trong quá trình học tập.