eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thanh Trí - Nguyễn Phương Vy”

Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 9
Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 9
Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 10 (Phiên Bản Mới Nhất)
Để Học Tốt Tiếng Anh Lớp 10 Quyển sách Học Tốt Tiếng Anh Nhằm giúp các em có tài liệu để tham khảo, tự học thêm hay ôn tập sau những giờ trên lớp ở trường phổ thông; đồng thời giúp quí vị phụ huynh có thể kiểm tra, giúp đỡ các em học tập, ôn bài. - Trích các từ vựng mới trong bài và xếp theo thứ tự Alphabet để tiện tra cứu - Chú giải các chủ điểm ngữ pháp sử dụng trong mỗi đơn vị bài học - Giải đáp các câu hỏi và bài tập để các em có thể tự kiểm tra, đối chiếu kết quả bài làm của mình.