eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thanh Trí - Nguyễn Phương Vi”

Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí 6 (Tái Bản)
Bồi Dưỡng Học Sinh Giỏi Địa Lí 6 Bồi dưỡng học sinh giỏi Địa lí 6 được biên soạn nhằm giúp các em có thêm tài liệu tham khảo phục vụ ôn tập thi học sinh giỏi. Nội dung của cuốn sách này được biên soạn dựa trên kinh nghiệm đúc kết từ các đề thi học sinh giỏi trong nhiều năm qua. Cấu trúc của tài liệu này được sắp xếp theo hệ thống các bài học trong sách giáo khoa. Trong mỗi bài gồm có hệ thống các câu hỏi ôn tập và kèm theo gợi ý làm bài.Với nội dung biên soạn như trên, hy vọng sẽ giúp các em có được tài liệu ôn tập thi học sinh giỏi Địa lí 6 đạt kết quả cao.