eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thành Thống”

Đức Trinh Nữ Maria
Đức Trinh Nữ Maria Cuốn sách này gồm những nội dung chính sau: 1. Phần 1: Những vấn đề 2. Phần 2: Đức Maria trong mầu nhiệm giao ước - Chương mở đầu: Hậu cảnh kinh thánh của hình ảnh đức Maria trong Tân Ước - Chương 1: Truyền tin cho Đức Maria - Chương 2: Báo tin cho ông Giuse - Chương 3: Sự được thụ thai đồng trinh của đức Giêsu theo thánh Gioan - Chương 4: Ý nghĩa thần học của sự thụ thai đồng trinh kinh thánh và truyền thống - Chương 5: Mầu nhiệm tiệc cưới - Chương 6: Mẫu tính thiêng liêng của đức Maria - Chương 7: Người phụ nữ đội triều thiên mười hai ngôi sao.