eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Thanh Lâm - Nguyễn Tú Phương”

101 Bài Văn Hay Lớp 9
101 Bài Văn Hay Lớp 9
101 Bài Văn Hay Lớp 7
101 Bài Văn Hay Lớp 7  
Sổ Tay Từ Ngữ Tiếng Việt (Dùng Cho Học Sinh)
Sổ Tay Từ Ngữ Tiếng Việt (Dùng Cho Học Sinh)Cuốn Sổ Tay Từ Ngữ Tiếng Việt (Dùng Cho Học Sinh) tập hợp và giải thích các đơn vị từ ngữ có tần số sử dụng tương đối nhiều mà một phần không nhỏ trong số đó đối với lứa tuổi học sinh phổ thông còn khó khăn trong việc hiểu nghĩa và cách sử dụng.Các đơn vị từ ngữ trong sách này được sắp xếp theo vần chữ cái A, B, C... và theo thứ tự dấu giọng: không dấu, huyền, hỏi, ngã, sắc, nặng. Ở mỗi đơn vị từ ngữ sau phần giải thích nội dung ý nghĩa là các ví dụ minh họa được in nghiêng, sau chữ viết tắt.
Sổ Tay Từ Đồng Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh)
Sổ Tay Từ Đồng Nghĩa Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh) Sách SỔ TAY TỪ ĐỒNG NGHĨA TIẾNG VIỆT (Dành cho học sinh) tập hợp, xác lập các dãy đồng nghĩa trong vốn từ tiếng Việt và giải thích những đơn vị cơ bản, có tính chất đại diện của mỗi dãy nói trên. Từ đồng nghĩa là một trong những thành phần cơ bản tạo nên tính đa dạng, sự phong phú và phức tạp của hệ thống từ vựng tiếng Việt. do tính chất phức tạp và sự biến hóa trong hoạt động lời nói của từ ngữ tiếng việt và do khuôn khổ hạn chế củaa cuốn sách, nên việc xác lập và giải nghĩa từ đồng nghĩa trong cuốn sách này chỉ thực hiện đối với các dãy đồng nghĩa mà từ trung tâm của nó được coi là những đơn vị thuộc lớp từ vựng cơ bản và có tính chất phổ biến trong phạm vi của ngôn ngữ toàn dân. Từ được chọn làm từ trung tâm thường là từ nằm trong vốn từ vựng cơ bản của ngôn ngữ, là từ gốc ở dạng đầy đủ, có ý nghĩa trực tiếp (đôi khi có thể là nghĩa chuyển), có ý nghĩa rộng hơn các từ khác trong dãy, không có sắc thái nghĩa biểu cảm và có khả năng kết hợp rộng rãi nhất,... Các nghĩa của từ trung tâm trong dãy đồng nghĩa không được giải thích tất cả mà chỉ nêu ra những nghĩa cơ bản, phổ biến nhất của từ, hoặc những nghĩa làm cơ sở để từ đó phát sinh ra các từ đồng nghĩa khác trong dãy đồng nghĩa. Đối với các từ nhiều nghĩa chúng tôi chỉ giải th1ich những nghĩa có tính chất như trên và trình bày theo thứ tự 1, 2, 3...
Sổ Tay Từ Láy Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh)
Sổ Tay Từ Láy Tiếng Việt (Dành Cho Học Sinh)Sổ Tay Từ Láy Tiếng Việt Dành Cho Học Sinh nằm trong bộ sách công cụ dùng tra cứu, hỗ trợ việc học tập, nghiên cứu, giảng dạy môn Ngữ Văn nói chung và chương trình Tiếng Việt nói riêng. Cuốn sách cung cấp những kiến thức cơ bản, thống kê và giải thích những đơn vị tiêu biểu của phạm trù từ láy Tiếng Việt.Nghiên cứu Tiếng Việt, đặc biệt là từ vựng, không thể bỏ qua từ láy. Phương thức láy, vốn được coi là một phương thức cấu tạo từ đặc trưng của các ngôn ngữ thuộc loại h ình đơn lập, phân tích tính, đã sản sinh một số lượng rất lớn các từ láy đa dạng về hình thức và ngữ nghĩa, góp phần làm phong phú thêm kho từ vựng Tiếng Việt, khiến cho Tiếng Việt trở thành một ngôn ngữ giàu tính biểu trưng. Bởi vậy, trong chương trình giảng dạy các môn tiếng Việt và ngữ văn trong nhà trường phổ thông hiện nay, việc giảng dạy từ láy Tiếng Việt có vị trí khá quan trọng. Mục đích biên soạn cuốn Sổ Tay Từ Láy Tiếng Việt Dành Cho Học Sinh không nằm ngoài mong muốn cung cấp cho các em học sinh phổ thông một công cụ tham khảo tương đối toàn diện và chi tiết về khái niệm từ láy, phương thức tạo từ láy, các loại từ láy, cùng với bảng mục từ tập hợp các từ láy tiêu biểu mà các em đã được tiếp xúc thông qua các bài học trong các sách Tiếng Việt và Ngữ Văn các cấp.