eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Tam Phù Sa”

Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Bắc Cung Hoàng Hậu Ngọc Hân
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Bắc Cung Hoàng Hậu Ngọc Hân Lê Ngọc Hân còn gọi Ngọc Hân công chúa, con gái thứ chín của vua Lê Hiển Tông (1740-1786) và là Bắc Cung Hoàng Hậu của nhà Tây Sơn.Bà sinh ngày 27 tháng 4 năm 1770 tại kinh thành Thăng Long (Hà Nội ngày nay).Năm 1786, Nguyễn Huệ tiến quân ra Bắc Hà với mong muốn "Phù Lê diệt Trịnh". Khi đã dẹp xong chúa Trịnh, Nguyễn Huệ đến yết kiến vua Lê Hiển Tông.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Khúc Thừa Mỹ
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Khúc Thừa Mỹ Khúc Thừa Mỹ là con trai của Khúc Hạo. Ông là vị Tiết độ sứ thứ ba trong thời kì tự chủ của dân tộc. Tháng 9/917, Tiết độ sứ Quảng Châu nhà Hậu Lương là Lưu Nghiễm có mưu đồ tiến chiếm Tĩnh Hải quân (tên lãnh thổ nước Việt thời bấy giờ) và muốn trở thành hoàng đế nước Đại Việt tại Quảng Châu. Trước nguy cơ này, Khúc Hạo sai con là Khúc Thừa Mỹ làm khuyến hiếu sứ sang Quảng Châu, bề ngoài kết mối giao hảo nhưng cốt là xem xét tình hình địch.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Chúa Thượng Nguyễn Phúc Nguyên
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Chúa Thượng Nguyễn Phúc Nguyên Nguyễn Phúc Nguyên là vị chúa kế nghiệp thứ hai của Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, được dân chúng gọi là chúa Sãi, và là người đầu tiên thuộc dòng dõi chúa Nguyễn mang họ kép Nguyễn Phúc. Lúc sắp mất, chúa Tiên Nguyễn Hoàng, gọi con trai thứ sáu là Nguyễn Phúc Nguyên vào dặn dò: 'Đất Thuận Quảng là đất dành cho bậc anh hùng. Vậy con phải thương yêu nhân dân, luyện tập binh sĩ để gây dựng sự nghiệp muôn đời.' Nguyễn Phúc Nguyên bái tạ lãnh mạng. Khi chúa Tiên Nguyễn Hoàng mất, các quan vâng di chiếu tôn Nguyễn Phúc Nguyên làm Thống lãnh thủy bộ chư dinh kiêm Tổng Nội ngoại bình chương quân quốc trọng sự Thái bảo Thụy quận công...
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Chúa Thượng Nguyễn Phúc Lan Nguyễn Phúc Lan là vị chúa Nguyễn thứ ba ở Đàng Trong. Ông là con trai thứ hai của chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên. Năm 1635, chúa Sãi Nguyễn Phúc Nguyên qua đời, các quan tôn Nguyễn Phúc Lan làm Tiết chế thủy bộ chư dinh, kiêm Tổng Bình Chương quân quốc trọng sự, Thái bảo Nhân quận công, thường gọi là Chúa Thượng. Em trai ông là Nguyễn Phúc Anh đang trấn thủ Quảng Nam nghe tin anh kế vị cha liền bí mật liên kết với chúa Trịnh, dàn trận thủy binh ở Đà Nẵng chống lại Nguyễn Phúc Lan...
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Trịnh Tùng
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Trịnh Tùng Trịnh Tùng là vị chúa Trịnh chính thức đầu tiên trong lịch sử Việt Nam, bởi vì cha ông Trịnh Kiểm chưa từng xưng Chúa khi còn tại vị. Ông quê ở làng Sóc Sơn, huyện Vĩnh Lộc, Thanh Hóa. Mẹ là Nguyễn Thị Ngọc Bảo, con gái của Nguyễn Kim và là vợ thứ của Trịnh Kiểm. Khi Trịnh Kiểm qua đời, vua Lê Anh Tông trao quyền bính cho Trịnh Cối (anh cùng cha khác mẹ với Trịnh Tùng), nhưng Trịnh Cối ham mê tửu sắc, ngày càng kiêu ngạo, các tướng lĩnh không phục...
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Danh Thần Đào Duy Từ
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Danh Thần Đào Duy Từ Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Danh Thần Đào Duy Từ được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về danh thần Đào Duy Từ. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vị danh thần Đào Duy Từ được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Vua Gia Long
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Vua Gia Long Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Vua Gia Long được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về Vua Gia Long. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Vua Gia Long được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Chúa Tiên Nguyễn Hoàng
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Chúa Tiên Nguyễn Hoàng Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Chúa Tiên Nguyễn Hoàng được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về Chúa Nguyễn Hoàng. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Chúa Nguyễn Hoàng được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Linh Nhân Hoàng Thái Hậu Ỷ Lan được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về Hoàng Thái hậu Ỷ Lan. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Linh nhân Hoàng Thái hậu Ỷ Lan được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Trạng Nguyên Lê Ích Mộc
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Trạng Nguyên Lê Ích Mộc Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Trạng Nguyên Lê Ích Mộc được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về trạng nguyên Lê Ích Mộc. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Trạng nguyên Lê Ích Mộc được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Trạng Nguyên Đỗ Lý Khiêm
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Trạng Nguyên Đỗ Lý Khiêm Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Trạng Nguyên Đỗ Lý Khiêm được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về trạng nguyên Đỗ Lý Khiêm. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Trạng nguyên Đỗ Lý Khiêm được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam – Cao Thắng
Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Cao Thắng Quyển truyện Truyện Tranh Lịch Sử Việt Nam - Cao Thắng được biên soạn nhằm giúp các em hiểu thêm lịch sử Việt Nam, cũng như về nhà quân sự mưu lược Cao Thắng. Câu chuyện trong sách mang đến những bài học bổ ích về lịch sử, đồng thời cung cấp cho bé nguồn kiến thức một cách nhẹ nhàng và dễ nhớ. Nhà quân sự mưu lược Cao Thắng được khắc họa như một tấm gương sáng để các bé học hỏi và noi theo. Những hình minh họa sinh động, đầy màu sắc cùng với những câu chuyện thú vị trong mỗi bài học sẽ giúp các em có hứng thú hơn trong việc học.