eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Phúc Thuần - Nguyễn Trọng Dũng”

Dạy Học Vật Lý Thông Qua Các Nhà Khoa Học
Dạy Học Vật Lý Thông Qua Các Nhà Khoa Học Một số thầy cô giáo vật lí trung học cơ sở bày tỏ nguyện vọng tham khảo những tài liệu về tiểu sử nhà khoa học mà sách giáo khoa nhắc đến. Theo ý kiến các thầy cô, việc đó giúp cho học sinh các bài giáo khoa đỡ khô khan. Tuy nhiên, vẫn chưa có một tài liệu nào đáp ứng gợi ý trên. Hy vọng rằng cuốn sách này có thể lấp khoảng trống đó. Cuốn sách kể chuyện về các danh nhân khoa học vật lí trong chương trình sách giáo khoa vật lí từ lớp 6 đến lớp 9, bao gồm tất cả 30 danh nhân. Mỗi bài của một cuốn sach này viết về một danh nhân, trừ một trường hợp đặc biệt....