eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Minh Tuấn”

Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Hữu Cơ Lớp 12 (Tập 1)
Phát Triển Tư Duy Sáng Tạo Giải Nhanh Bài Tập Trắc Nghiệm Hóa Học Hữu Cơ Lớp 12 (Tập 1) Bộ sách này gồm 2 tập: Tập 1 Chuyên đề 1: Este và chất béo; Chuyên đề 2: Cacbohiđrat Tập 2 Chuyên đề 3: Amin - Amino axit - Peptit; Chuyên đề 4: Polime và vật liệu polime; Chuyên đề 5: Tuyển chọn các bài tập hóa hữa cơ hay và khó. Ở các chuyên đề 1 - 4, mỗi chuyên đề đều có cấu trúc như sau: - A. Hệ thống câu hỏi củng cố kiến thức và hướng dẫn giải - B. Hệ thống câu hỏi trắc nghiệm và hướng dẫn giải - C. Phân dạng bài tập và ví dụ minh họa - D. Hệ thống bài tập vận dụng và hướng dẫn giải Ở các phần B, C, D, nội dung kiến thức đều được sắp xếp theo 4 mức độ phát triển năng lực của học sinh: Nhận biết, thống hiểu, vận dụng và vận dụng cao. Cuốn sách sẽ giúp các em phát huy tối đa năng lực của bản thân nếu biết cách sử dụng nó. Đừng nóng vội tìm hiểu ngay phần C và D, hãy tìm hiểu một cách tuần tự từ A đến D và cảm nhận sự tiến bộ của mình.