eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Minh Thảo”

Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí Lớp 9 (Tập 2)
Phát Triển Tư Duy Đột Phá Trong Giải Toán Vật Lí Lớp 9 (Tập 2) Bộ sách được cấu trúc gồm các phần:Kiến thức cần nhớ: Nhắc lại những kiến thức cơ bản, những công thức quan trọng trong bài học...Trả lời các câu hỏi hoạt động: Trả lời các câu hỏi tình huống trong sách ' Tài liệu dạy - học Vật lí 9 tập 2'.Bài tập sách giáo khoa: Lời giải chi tiết cho các bài tập trong sách 'Tài liệu dạy - học Vật lí 9 tập 2'.Các dạng bài tập: Chia bài tập thành các dạng bài có phương pháp làm bài, các ví dụ minh họa có lời giải.Bài tập mở rộng tự luyện: Các bài tập tương tự được tuyển chọn và cũng có hướng dẫn giải cụ thể.