eBook EPUB/PDF/PRC miễn phí của tác giả “Nguyễn Minh Ngọc”

Đất Lành
Đất Lành Am hiểu sâu sắc về cuộc đời, tính nết, lời ăn tiếng nói của nhiều tầng lớp ở những môi trường sống khác nhau, Nguyễn Minh Ngọc đã dựng lên được những chân dung sống động riêng biệt không lẫn với ai.Đặc biệt ngòi bút của ông  luôn hướng đến những người lao động cần cù, chân thật và dũng cảm.